Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett resultat som var marginellt under förväntan. Orderingången överraskade däremot på uppsidan. Men ABB skriver nu ner prognosen för omsättningstillväxten. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det tredje kvartalet 2021 på 1.062 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.066 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 14 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.028 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.337 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.866 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.564 miljoner dollar.

Skriver ner prognos

ABB spår nu att den jämförbara omsättningstillväxten blir 6-8 procent 2021. Tidigare bedömning var ”strax under” 10 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

För det fjärde kvartalet väntas den jämförbara omsättningstillväxten vara ungefär på samma nivå som det tredje kvartalet.

I linje med historiska säsongsmönster väntas den operationella ebita-marginalen försämras sekventiellt, enligt rapporten.

Ansträngd försörjningskedja

Det tredje kvartalet målade upp en blandad bild för ABB. Å ena sidan resulterade hög efterfrågan i en stark ordertillväxt, å andra sidan påverkade en ansträngd försörjningskedja intäkter mer än väntat.

Det skriver vd Björn Rosengren i rapporten.

Problematiken handlade främst om halvledare och obalans i den övergripande försörjningskedjan, där påverkan var tydligast inom Electrification och Robotics & Discrete Automation.

”Vi satsar medvetet på att kontrollera att de order vi accepterar stödjs av verklig efterfrågan, men i den nuvarande situationen med en ansträngd försörjningskedja är det rimligt att anta att en viss andel av kunderna lägger extra order för att säkra framtida leveranser”, framhåller ABB-chefen.

Alla affärsområden bidrog med tvåsiffriga tillväxttal och alla segment och regioner har noterat en positiv utveckling, heter det.