Aktie ABB fortsätter samtal med myndigheter gällande kvarstående frågor kring sydafrikanska projektet Kusile, och kommer att göra en reservering om cirka 325 miljoner dollar för detta under det tredje kvartalet 2022.

”Baserat på dessa samtal tror inte ABB att det behöver ta ytterligare väsentliga reserveringar relaterat till detta”, heter det.

ABB hoppas på att nå ett slut i ärendet ”den närmaste tiden.”

Kusile-ärendet går flera år tillbaka och handlar om otillbörliga betalningar och frågor rörande regelefterlevnad i projektet, någon som ABB löpande informerat om.