Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB prickade resultatförväntningarna. Orderingången kom däremot in klart över förväntan. 

ABB redovisar ett rörelseresultat (”operationellt ebita”), för det fjärde kvartalet 2021 på 988 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med just 988 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 15 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.567 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.398 miljoner dollar. Den operationella ebita-marginalen blev således lägre än förväntat.

Orderingången landade på 8.257 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.727 miljoner dollar.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 0:82 schweizerfranc per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:85 schweizerfranc. Året innan var utdelningen 0:80 schweizerfranc per aktie.

”Vi planerar att fortsätta våra aktieåterköp för helåret 2022, även utöver återföringsprogrammet kring avknoppningen av Power Grids”, skriver vd Björn Rosengren i delårsrapporten.