Aktie ABB har utvärderat sitt ägarskap och överväger att "lämna affären" i tre divisioner som totalt har intäkter om cirka 1,75 miljarder dollar, eller runt 6 procent av koncernens totala intäkter.

Det framgår av ett pressmeddelande inför den kapitalmarknadsdag bolaget anordnar på torsdagen.

De tre berörda divisionerna är Turbocharging (inom affärsområde Industrial Automation), Mechanical Power Transmission (Motion) och Power Conversion (Electrification). Från och med nästa år kommer ABB att ha 20 divisioner.

”Alla tre divisionerna är högkvalitativa verksamheter med operativ ebita-marginal över koncernens målkorridor. I den här processen kommer vi inte att sätta oss själva under tidspress utan vi kommer att söka den bästa värdeskapande lösningen för ABB och de tre divisionerna”, säger ABB:s vd Björn Rosengren som även betonar att portföljöversyn kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av den strategi so bolaget kallar ABB Way.