Aktie ABB höjer sina finansiella mål. Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag på tisdagen. Samtidigt flaggar bolaget för att leveransstörningar kan pågå en bit in på nästa år. 

Bolaget siktar nu på en intäktstillväxt om 4-7 procent över en konjunkturcykel, i konstant valuta, med 3-5 procents organisk tillväxt och 1-2 procent förvärvad tillväxt. Nytt mål för den operationella ebita-marginalen är att den ska uppgå till minst 15 procent från och med 2023.

Tidigare mål var en intäktstillväxt på 3-5 procent över en konjunkturcykel och en operationell ebita-marginal i övre delen av intervallet 13-16 procent från och med 2023.

”Orderaktiviteten har varit robust hittills och vi räknar med en positiv marknadstrend under verksamhetsåret 2022. Med det sagt måste vi fortfarande hantera störningar i leveranskedjan vilket mest sannolikt kommer att påverka kundleveranser under det fjärde kvartalet och åtminstone under tidigare delen av nästa år”, kommenterar vd Björn Rosengren i pressmeddelandet.

ABB har en mer optimistisk syn på sina tillväxtprospekt, inte bara tack vare bolagets decentraliserade affärsmodell, utan också för att det kommer att gynnas av viktiga trender såsom energieffektivitet och behovet av automation, heter det.

Omkring 60 procent av bolagets divisioner är för närvarande i tillväxtfas vilket innebär att de fokuserar på både organisk tillväxt och förvärvsmöjligheter, skriver ABB.

Bolaget räknar med att göra minst fem små till medelstora förvärv per år.

I fjol meddelade ABB att det går ur tre divisioner, där Dodge-verksamheten såldes i november. Vid kapitalmarknadsdagen kommer Björn Rosengren att ge en uppdatering kring bolagets pågående portföljarbete. Detta inkluderar att gå ur Turbocharging-divisionen genom en avknoppning eller försäljning, vilket väntas ske under sommaren 2022. ABB planerar också att sälja sin Power Conversion-division under andra halvåret 2022.

Vidare arbetar ABB fortfarande mot en börsnotering av sin E-mobility-division. En legal separation väntas vara klar under första kvartalet, och om marknadsförhållandena tillåter, är målet att notera divisionen under försa halvåret 2022.