Aktie Industrikoncernen ABB har slutfört försäljningen av den 80,1-procentiga ägarandelen av Power Grids till Hitachi. Som tidigare aviserats kommer köpeskillingen på 7,6 till 7,8 miljarder dollar återföras till aktieägarna.

”ABB avser inledningsvis sjösätta ett aktieåterköpsprogram omfattande 10 procent av företagets aktiekapital kort efter delårsrapporten för det andra kvartalet 2020”, skriver bolaget i pressmeddelandet kring slutförandet av Power Grids-affären.

ABB har tidigare uppgett att bolaget avser återföra kapitalet från avyttringen till aktieägarna via aktieåterköp.