AB Traction: Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2020 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav

2021-03-17 15:00:00

Tractions årsredovisning och årsberättelse för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se

Värdeförändringar på noterade aktieinnehav uppgår under 2021 t.o.m. den 12 mars 2021 till 319 Mkr, varav aktiva noterade innehav 215 Mkr.

Den tryckta versionen av årsberättelsen kan beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM AB TRACTION ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 17 MARS 2021, KL. 15.00 CET.

 

 

Bilagor


GlobeNewswire