Rapporter Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 952 miljoner kronor för det första kvartalet 2023, en ökning med 43 procent.

Analytikers snittförväntningar i Infronts sammanställning av tre estimat låg på ett rörelseresultat på 952 miljoner kronor – det är också i linje med den omvända vinstvarning som bolaget lämnade den 13 april.

Rörelseresultatet per kilo var 1,76 kronor, i linje med det preliminära beskedet.

Volymerna minskade med 6 procent till 541 000 ton, även här i linje med det preliminära beskedet från bolaget.