AAC CLYDE SPACE: SENARELAGDA INTÄKTER PGA FÖRSENINGAR I PROJEKT

2022-11-24 08:47:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Satellitkommunikationsbolaget AAC Clyde Space räknar med att 75 miljoner kronor av orderboken kommer att redovisas som intäkter under fjärde kvartalet 2022.

Detta är lägre än väntat, främst på grund av förseningar i projekt som gör att intäkterna förskjuts från fjärde kvartalet i år till 2023, skriver vd Luis Gomes i delårsrapporten.

Åtgärder för att mildra potentiella, kortsiktiga kassaflödeseffekter av detta är under utvärdering, enligt vd.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -36,6 miljoner kronor (33,8) under perioden januari-september.

Baserat på nuvarande orderbok och nya kundorder bedömer Luis Gomes att bolaget är finansierat under de närmaste tolv månaderna.

Enligt vd är det speciellt uppmuntrande att bolaget får repetitiva order från befintliga kunder och AAC räknar med att generera 210 miljoner kronor av årlig försäljning 2022 från befintliga kontrakt.Direkt-SE