IT Samtliga a-kassor i Sverige stänger ned sina it-system efter en "incident".   

”På grund av en säkerhetsrelaterad incident har alla a-kassors system tillfälligt stängts ned i förebyggande syfte. Det innebär att medlemmar kan ha svårt att just nu över huvud taget nå sin a-kassa”, skriver organisationen Sveriges a-kassor i ett pressmeddelande. 

Tillsammans med driftleverantörer och andra experter fortsätter a-kassorna att analysera och utreda den säkerhetsrelaterade incidenten för att minimera risken för konsekvenser och skador på systemen.

Beskedet kommer bara några timmar efter att det börsnoterade bolaget Softronic meddelat att it-systemen stängs ned efter en ”incident”. 

Softronic levererar bland annat system åt just a-kassor och fackförbund. 

Softronics operative chef Mathias Kjelberg säger till Nyhetsbyrån Direkt att bolaget inte lämnar några ytterligare kommentarer avseende incidenten som gjort att bolaget valt att stänga ned all nätverkstrafik i Softronics driftmiljöer.

”Tyvärr kan vi inte säga så mycket mer än det vi skriver i pressmeddelandet”, säger han.

Softronics nedstängning innebär att flera av bolagets kunders system för närvarande är otillgängliga. Softronic uppger att bolaget tillsammans med branschexperter arbetar för att minimera påverkan.

Hur lång tid kommer nätverkstrafiken vara nedstängd?

”För närvarande lämnar vi ingen prognos för det”, säger Mathias Kjelberg.

Vid 9.30-tiden hade Softronics aktie gått ned 1,8 procent.