SAS vd Rickard Gustafson.

Pandemin Som en följ av covid-19 förväntas efterfrågan påverkas väsentligt under återstoden av 2020 och det kommer att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåerna före virusutbrottet, skriver SAS i ett pressmeddelande. 5.000 anställda kommer därför tvingas lämna bolaget.

SAS måste vidta avgörande åtgärder för att anpassa verksamheten till en verksamhetsmiljö med lägre efterfrågan. Det är i ljuset av detta som flygbolaget inleder en process för att minska antalet anställda.

”Utbrottet av covid-19 har tagit bort den mesta efterfrågan på flygresor och därmed den kommersiella grunden för flygbolag. /…/ På grund av de aktuella restriktionerna förväntar sig SAS en begränsad aktivitet under den viktiga sommarsäsongen. Dessutom kommer det sannolikt att ta flera år innan efterfrågan är tillbaka på nivåerna från innan covid-19”, skriver SAS.

Medarbetarna har i genomsnitt uppsägningstider på omkring sex månader, men osäkerheten avseende efterfrågan och hur lång tid det tar att anpassa organisationen innebär att SAS måste agera proaktivt, skriver bolaget.

”Det ger SAS flexibiliteten att snabbt skala upp verksamheten om efterfrågan återkommer, men också att vidta ytterligare åtgärder om återhämtningen tar längre tid än förväntat”, skriver SAS.

Den förväntade övertaligheten om 5.000 anställda kommer att fördelas på cirka 1.900 heltidsanställda i Sverige, 1.300 i Norge och 1.700 i Danmark.