Bostad Norrmän, tyskar och danskar. Där har ni de vanligaste utlandsägarna av fritidshus i Sverige, enligt ny statistik från SCB.

Drygt sex procent av alla fritidshus i Sverige har utländska ägare, som oftast är norrmän, tyskar eller danskar. Men de regionala skillnaderna är väldigt stora.

I Sverige finns drygt 610 000 fritidshus som ägs av fysiska personer. Det rör sig om småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning.

Strax över 38 000 av dessa, eller 6,3 procent, har utländska ägare. Det innebär att den taxerade ägaren saknar svensk adress och svenskt personnummer.

– Det norska ägandet är störst. Av de utlandsägda fritidshusen i Sverige ägs 33 procent av norrmän. Därefter följer tyskar och danskar, som äger 28 respektive 26 procent av de utlandsägda fritidshusen, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Ovanligt i Stockholms län

Det största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götalands (7 846 stycken), Värmlands (6 549) och Kronobergs län (4 533).

Den största andelen utlandsägda fritidshus finns i Kronobergs (38 procent), Värmlands (24) och Jönköpings län (14).

I andra änden finns Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gotlands och Uppsala län. Där har mindre än en procent av fritidshusen utländska ägare.

– I Stockholms län finns nästan 73 700 fritidshus, vilket är näst flest i landet. Men bara 234 av dessa har utländska ägare. Det motsvarar 0,3 procent, säger Johannes Cleris och fortsätter:

– Det kan jämföras med Västra Götaland, där det finns drygt 77 700 fritidshus. Nästan 7 850 av dessa har utländska ägare, alltså strax över 10 procent.

Så många utländska stugägare
Land Antal
Norge 12598
Tyskland 10508
Danmark 10076
Nederländerna 1348

Källa:SCB

Här ägs flest stugor av utlänningar
Län Antal
Västra Götaland 7846
Värmland 6549
Kronoberg 4533
Skåne 3402
Kalmar 3027
Jämtland 1976

Källa:SCBf