Aktie Specialistläkemedelsbolaget Calliditas redovisar ett rörelseresultat på 32,5 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022 (-222). För helåret 2023 spår bolaget en miljardförsäljning. 

Resultat efter skatt låg på -3,7 miljoner kronor 2022 (-219). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-4:19). Nettoomsättningen var 429 miljoner kronor (31,2).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2022 i likhet med föregående år.

Specialistläkemedelsbolaget spår en nettoförsäljning för läkemedlet Tarpeyo, vid behandling av den sällsynta njursjukdomen Iga-nefrit, i intervallet 120 till 150 miljoner dollar för 2023.

I svenska kronor skulle det motsvara cirka 1 214 till 1 518 miljoner kronor vid användandet av en genomsnittlig växelkurs för kronan mot dollarn på 10,12 kr.

Calliditas väntas med den befintliga kassan på drygt 1,2 miljarder kronor ”vara fullt finansierade till lönsamhet och väl positionerande för tillväxt och ytterligare möjligheter under 2023”, skriver Renée Aguiar-Lucander i vd-ordet av bokslutet för 2022.

Calliditas har sett en ”betydande förbättring av rekryteringsfrekvensen i studien av setanaxib i huvud- och halscancer, medan PBC (primär gallkolangit-studien Direkts anm) fortfarande är utmanande”, skriver Renée Aguiar-Lucander vidare.

Biomarkörsdata från setanaxib i huvud- och halscancerstudien väntas under 2023 som tidigare meddelats.

Interimsanalysen av den så kallade Transform-studien för läkemedelskandidaten setanaxib inom PBC förväntas fortsatt under första halvåret 2024. Dessa resultat kommer att bestämma vilken dos av setanaxib som kommer att användas för fas 3-delen av studien. I augusti beviljades Calliditas en påskyndad registreringsprocess av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för setanaxib inom den sällsynta leversjukdomen PBC.