Aktie Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, redovisar ett rörelseförlust på 527 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022.

Under fjärde kvartal året innan redovisade bolaget en rörelsevinst på 3,9 miljoner kronor. 

Resultatet för det gångna kvartalet inkluderar en nedskrivning av aktiverade FoU-projekt på 116 miljoner kronor samt en nedskrivning av goodwill på 317 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 8,8 procent jämfört med 31,7 procent för samma period året innan. Här ingår lagernedskrivning om 22,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 190 miljoner kronor mot 357 miljoner kronor under samma period förra året. Försäljningstappet uppgick till 47 procent.