Aktie Skistars norska storägare Aeternum har sålt aktier för över 50 miljoner kronor i skidturismbolaget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister. 

Aeternum sålde cirka 503 000 aktier i Skistar i två transaktioner som genomfördes den 16 respektive 17 januari. Sammanlagt uppgår aktieförsäljningen till 52,9 miljoner kronor, baserat på transaktionskursen 105,15 kr, vilket Dagens industri var först om att rapportera. 

Försäljningen är dock blygsam sett till norska Aeternums totala position i Skistar som nu uppgår till 19,1 procent av aktiekapitalet och 13,5 procent av röstvärdet i bolaget. Marknadsvärdet på innehavet är nära 1,8 miljarder kronor. Aeternum grundades av den norska redarmiljardären John Fredriksen.

Aktieposten köptes av norska investeringsbolaget Borgen Investment Group, rapporterar Di.