Aktie Philip Morris (PMI) förlänger acceptfristen ytterligare för budet på Swedish Match. Det nya datumet är satt till den 4 november. Det framgår av ett pressmeddelande.

Per den 3 oktober hade Philip Morris fått in cirka 7,8 miljoner Swedish Match-aktier i budet, motsvarande cirka 0,51 procent av kapital och röster.

PMI skriver att det har erhållit samtliga godkännanden från myndigheter och liknande som krävs för transaktionen, med undantag för EU-kommissionens handläggning, vilket fortfarande är utestående.

Tidigare under tisdagskvällen rapporterade dock Reuters, med hänvisning till källor med insyn, att EU kommer ge ett konkurrensgodkännande.

”PMI:s nuvarande bedömning är att EU-kommissionens handläggning i stället kommer att slutföras i slutet av oktober 2022. Styrelsen har därför beslutat att ytterligare förlänga acceptfristen för erbjudandet, till och med den 4 november 2022”, skriver bolaget i meddelandet.

”Vi anser att vårt erbjudande fortfarande är mycket attraktivt, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden. Vi ser fram emot att slutföra transaktionen, samtidigt som vi fortsätter arbeta aktivt med våra strategiska alternativ till Swedish Match, för det fall erbjudandet i slutändan inte skulle vara framgångsrikt”, kommenterar Philip Morris vd Jacek Olczak, i pressmeddelandet.