Aktietips Läkemedelsbolaget Orexo satsar på den växande marknaden för digitala terapier och mycket talar för att detta område kommer öka kraftigt framöver i spåren av covid-19. Det skriver Affärsvärlden (AFV) i en analys och sätter köpstämpel på aktien.

”Satsningen på digitala terapier känns spännande och potentialen lockande. Å andra sidan är detta ett nytt område för Orexo. Bolagets egen försäljningsorganisation är en strategisk viktig tillgång och kanske kan Orexo addera ytterligare produkter där framöver”, skriver AFV.

Vad gäller Zubsolv noterar AFV att konkurrensen visserligen är tuff men att aktiemarknaden är väl negativ kring Orexos potential inom detta område.

”Det är inte omöjligt att Orexo är ett tänkbart uppköpsobjekt om satsningen på digitala terapier blir så lyckad som många hoppas på. Aktien är dock intressant även på egna ben. För den som gillar aktier lite längre ut på riskskalan så kan Orexo vara ett alternativ. På de premisserna blir rådet köp”, skriver AFV.