Bostad Optimismen på svensk bostadsmarknad ser ut att hålla i sig under det nya året. Detta efter att 2019 blev det starkaste året sedan 2016 med en prisuppgång på 5 procent för riket som helhet.

Det visar Sifo-undersökning som under januari gjordes på uppdrag av Bjurfors och som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Enligt enkäten bedömer 59 procent av de tillfrågade i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö att priserna kommer att stiga de närmaste tolv månaderna. Endast 4 procent i dessa regioner tror på lägre priser.

Frågan som ställdes var: Hur mycket tror du att bostadspriserna kommer att förändras de närmaste tolv månaderna där du bor? Sammanlagt tillfrågades 1.560 personer i de tre storstadsregionerna, 520 respondenter per stad.

I föregående undersökning från Sifo, gjord i maj 2019 med 1.516 deltagare, var det 47 procent som trodde på ökade priser och 10 procent på lägre priser.

Nära sju av tio Malmöbor tror på högre priser. Mattias Larsson, vd för Bjurfors i Skåne, säger i en kommentar att stadens ”bostadsmarknad har varit stark under lång tid och det finns i dag inga tecken på avmattning. Trots prisrekorden anser jag att prisförväntningarna är realistiska”.

I Stockholmstrakten räknar nu 58 procent med högre priser. I maj 2019 var samma siffra 44 procent.

”Under 2019 ökade optimismen och priserna i Stockholm tog ett rejält kliv uppåt och börjar närma sig rekordnivåerna innan nedgången 2017. Optimismen lär fortsätta under 2020 drivet av en hög efterfrågan, god ekonomisk utveckling och låga räntor under lång tid framöver”, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, i en kommentar.

Sifo-enkäten visar att prisförväntningarna gått upp även i Göteborg och att de ligger på samma nivå som de i Stockholm. Bjurfors regionchef Sven-Erik Kristensen anger att aktiviteten på Göteborgsmarknaden ökade under 2019.

”Trots det ökade inte priserna i samma takt som de övriga storstäderna. Vi ser nu en ökad optimism med en hög efterfrågan och ett lägre utbud vilket förklarar de förväntningar vi ser om fortsatta prisuppgångar”, säger han.

Bilden i Sifos enkät är i linje med vad SEB:s boprisindikator visat. Där noteras den starkast positiva tilltron i Skåne medan tron om prisfall för hela riket sjunkit till den lägsta nivån på nära tre år, enligt den enkätundersökningen som Demoskop gör på uppdrag av SEB.

 

Totalt                    Jan 20  Maj 19
Öka5947
varav minst 6%86
Minska410
varav minst 6%01
StockholmJan 20Maj 19
Öka5844
varav minst 6%75
Minska511
varav minst 6%01
GöteborgJan 20Maj 19
Öka5848
varav minst 6%97
Minska410
varav minst 6%02
MalmöJan 20Maj 19
Öka6757
varav minst 6%1111
Minska35
varav minst 6%01