20 procents rabatt i Lundbergs

Publicerad 2007-11-21 09:29

Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 1.541 miljoner kronor (665) för årets första sex månader. Per aktie blev resultatet 24:84 kronor efter skatt (10:71). Aktien kan köpas med 20 procents substansrabatt.

Resultatet efter finansnetto blev 1.614 miljoner kronor (708).

Nettoomsättningen för koncernen blev 2.227 miljoner kronor (1.525), varav aktieförvaltningen svarade för 1.229 miljoner kronor (871) och de rörelsedrivande bolagen för 998 miljoner kronor (654).

Hyresintäkterna steg till 424 miljoner kronor (415).Fastighetsrörelsens resultat var 202 miljoner kronor (201).

Substansvärdet per den 17 augusti uppgick till 299 kronor per aktie. Det innebär att kursen på ca 240 kr ger 20 procents substansrabatt på Lundbergs.

MAGNUS ALFREDSSON/Direkt

(Direkt)