Bostad Antalet säljstartade bostäder i Stockholms län har ökat med 20 procent under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period 2020. Det visar en sammanställning av säljstartade bostäder från Svensk Nyproduktion.

Under årets tre första kvartal har det totalt säljstartats 5.205 bostäder i Stockholms län, jämfört med 4.339 under samma period i fjol, alltså en uppgång med 20 procent. Inte sedan 2017 har det säljstartats så många bostäder under årets första nio månader.

”Det är en mycket god marknad och bortsett från att priserna låg på en jämn nivå under sommarmånaderna så visar vårt nyproduktionsindex, sedan hösten 2020, på en fortsatt prisökning på nyproducerat i länet”, säger Daniel Frimark, analysansvarig vid Svensk Nyproduktion, i en kommentar.

Vad gäller storlekar på de säljstartade bostäderna i år är det fortsatt tvåor som dominerar, följt av treor. Andelen fyror, liksom andelen småhus, var på höga nivåer i början av året, men har minskat något på sistone. Andelen säljstartade småhus är hittills i år ungefär i linje med vad den var i fjol medan andelen fyror är något högre än 2020.

En tydlig trend är att andelen säljstartade ettor minskat på senare år och det finns rapporter från flera håll om lägre försäljning och att försäljningen tar längre tid.

”Detta kan bero på flera saker, till exempel att marknaden fortsatt är något ‘mättad’ till följd av den höga andel ettor som säljstartade under 2016 och 2017. På analysavdelningen har vi också spekulerat i att det kan bero på att målgruppen för ettor kan vara den som också har blivit mest drabbad av coronapandemin. Variationer förekommer självklart och på sina håll går ettor fortsatt bra”, säger Daniel Frimark.

Säljstartade bostäder kan ses som en indikator på vad som sedan kommer att byggstartas.

 

Bild: Säljstartade bostäder 1-3 kv Stockholms län

 

image

 

Källa: Svensk Nyproduktion