Aktie Antalet passagerare som flög med SAS under januari ökade förvisso 170 procent jämfört med samma månad i fjol. Men jämfört med december föll antalet med 25 procent samtidigt som kapaciteten minskade 10 procent. 

SAS flög 758.000 passagerare i januari, en ökning med 170 procent jämfört med samma period ett år tidigare. Det framgår av SAS trafikrapport.

Kabinfaktorn var 49 procent, en ökning med 19 procentenheter jämfört med förra året.

Intäktsmåttet yield sjönk med 27,4 procent medan pask steg med 15,5 procent valutajusterat i januari.

I jämförelse med föregående månad, december, minskade det totala antalet passagerare med knappt 25 procent och kapaciteten minskade med knappt 10 procent i januari.

”Det är ingen överraskning att omikron hade inverkan på efterfrågan under månaden, med ytterligare reserestriktioner som infördes på våra huvudmarknader. Övergripande påverkades all verksamhet negativt av ökade sjuktal … På längre sikt ser vi däremot att efterfrågan på resor ökar i takt med att restriktionerna lättar”, kommenterar Anko van der Werff, vd för SAS.