Smarta ETF:en som satsar på stabila högutdelande bolag Foto: istockphoto

Smarta ETF:en som satsar på stabila högutdelande bolag

Publicerad 2017-04-11 12:26:00

ETF Den nya smarta ETF:en XACT Högutdelande är något för dig som vill placera i högutdelande nordiska bolag som dessutom har en stabil kurshistorik. 

Mer om XACT Högutdelande:

XACT Högutdelande är en ETF där du får tillgång till en korg av utdelande nordiska bolag som dessutom uppvisat låg volatilitet i aktien (låg risk).

Förvaltningsavgiften är 0,30 procent och ETF:en är noterad på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om XACT Högutdelande här.

Läs mer om ETF:er här.

För cirka ett år sedan gjorde Xact en nystart och kom med tre nya ETFer till marknaden och nu är det dags igen. XACT Högutdelande är Nordens första ”smart-beta” ETF.

”Smart-beta” är en branschterm som beskriver indexprodukter som inte är baserade på traditionella marknadsvärdesviktade index. Vid sammansättning av ett smart beta index används andra parametrar än marknadsvärdet på ett bolag för att bestämma ingående portföljvikt. Exempelvis väljs bara bolag med viss gemensam faktor eller karaktäristik ut.

Urvalet av bolag och respektive bolagsvikt i XACT Högutdelande bestäms av storleken på direktavkastning och den historiska risken i aktien. Det räcker alltså inte om bolaget är en högutdelare - aktiekursen får inte heller ha varit för volatil.

Bolag med högre utdelning och lägre risk väger mer indexet. Några exempel av de runt 50 bolagen som ingår i portföljen är Hennes & Mauritz, SEB, Investor, Orkla, Danske bank, Carlsberg, Sampo, Fortum och den norska laxodlaren Marine Harvest Group.

Den strategi som XACT Högutdelande följer har vid simuleringar baserade på historiska data visat sig överträffa marknaden med i genomsnitt 4 procentenheter per år under de senaste åren. Detta till en lägre risk än ett motsvarande kapitalviktat index.

Direktavkastningen för XACT Högutdelande beräknas dessutom till 4 procent per år vilket är mer än det nordiska indexet VINX Benchmark Cap som ligger på 3,2 procent.

Genom en investering i XACT Högutdelande kan du alltså enkelt, och till låg kostnad, följa en strategi som vid urvalet av bolag söker kombinationen utdelning och stabil kursutveckling i en och samma produkt.

Av: Xact