Här är fonden som investerar i sällsynt whisky Foto: istockphoto

Här är fonden som investerar i sällsynt whisky

Publicerad 2018-03-26 09:39:00

Placera The Single Malt Fund är världens första reglerade fond som investerar i sällsynt whisky, något som historiskt sett haft en enastående avkastning.  Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i.

The Single Malt Fund – reglerad och under tillsyn:

Fondavgift: 2,5 procent per år
Performance fee: 20 procent vid likvidering 
Teckningsperiod: fram till 20 april
Minimiplacering: 1000 euro
Teckna hos: Avanza, Nordnet eller Mangold
Handelsplats: NGM

Klicka här för mer information om fonden.

– Sällsynt whisky har de senaste åren utvecklats till en attraktiv investering med god avkastning och omsättning. Nu öppnar vi upp denna marknad för vanligt folk genom att vi startar en riktig fond som är reglerad och noterad i Sverige, säger fondens grundare Christian Svantesson.

Idén är egentligen ganska enkel. Fondens kapital används för att köpa ovanlig och exklusiv whisky  – flaskor som sedan stiger i värde i takt med att de blir allt ovanligare.

– Whisky i begränsad upplaga har egenskapen att den konsumeras. Flaskor dricks upp och utbudet minskar vilket gör att priset på kvarvarande flaskor stiger, konstaterar Christian Svantesson.

Reglerad och under tillsyn

Att fonden kan handlas på en reglerad marknad och står under tillsyn av Finansinspektionen är något av en kvalitetsstämpel och det som gör fonden unik, menar Christian Svantesson.

– Det visar att vi är seriösa. Vi har fått ett bra mottagande i branschen där aktörerna uppskattar att vi är reglerade men också att vi är tillgängliga för alla whiskyentusiaster. Att vi dessutom uppmärksammats i tidningar som Fortune och Forbes är ytterligare ett kvitto på att vi är en aktör att räkna med, säger Christian Svantesson.

Fondens goda rykte i branschen har också en annan fördel. Eftersom fonden är en etablerad aktör i branschen kan man köpa upp whiskypartier till grossistpriser.

– På det sättet får vi ytterligare marginal på investeringarna. Om en flaska exempelvis kostar 100 kan vi kanske köpa den för 85. Men när vi säljer den gör vi det till slutkundspris vilket ökar vinsten, säger Christian Svantesson. 

En investering som vuxit i värde

De senaste åren har värdeutvecklingen för sällsynta whiskysorter varit minst sagt god. Den oberoende whiskysajten rarewhisky101.com har ett flertal index som visar värdeutvecklingen för ovanliga whiskysorter. Här har till exempel ”Rare Whisky Apex 100” stigit cirka 485 procent sedan 2010. Indexet består av 100 av världens mest värdefulla whiskyflaskor.

– Det är inte bara i västvärlden som intresset är stort. Indien är redan världens största whiskymarknad och där övergår man successivt till exklusivare single malt-whisky i takt med att inkomsterna ökar. Samtidigt upplever man något av en trend och boom när det gäller single malt i Kina, som är världens största alkoholmarknad, berättar Christian Svantesson.

Får förtur till flaskorna

The Single Malt Fund har som mål att ta in sammanlagt uppemot 25 miljoner euro, alltså ungefär en kvarts miljard svenska kronor.

Rent praktiskt går det till så att investerare tecknar sig för andelslån i fonden. När teckningsperioden är slut kan andelar köpas och säljas via NGM. Efter sex år ska fonden likvideras och kapitalet delas ut till andelsägarna.

Men den som investerar i fonden får inte bara ta del av värdeökningen. För whiskyälskare ges dessutom möjlighet att få förtur till att köpa ovanliga flaskor direkt från fondens e-handelsplattform som används för att sälja av innehaven.

– Det gör att andelsägarna får möjlighet att få tag på sällsynta whiskyflaskor som annars är svåra att få tag på, säger Christian Svantesson.

Klicka här för mer information om fonden.

Av: The Single Malt Fund

Detta är en annons från The Single Malt Fund  och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.