Källförteckning Fisher Investments Norden februari 2018:

[1] Källa: FactSet per 2018-01-03. MSCI European Economic and Monetary Union (EMU), i SEK med nettoavkastning, 2016-12-31–2017-12-31.

[1] Källa: FactSet per 2018-01-17.

[1] Källa: FactSet per 2018-01-17. Den uppskattade vinsttillväxten för helåret 2018 för MSCI EMU ligger för närvarande på 9,0 procent.

[1] Källa: FactSet per 2018-01-17. Avkastning på 10-åriga statsskuldpapper minus Europeiska centralbankens huvudsakliga refinansieringsränta, 2016-12-31 och 2017-12-31. Utvalda länder var Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Belgien.