Ladda ner avtalsmallar gratis

Ska ni bli sambo eller gifta er? Behöver du skriva ett testamente? Med hjälp av Privata Affärers samling av avtalsmallar går detta smidigt och snabbt.

Här på sidan kan du gratis ladda ner enklare standardiserade mallar som du själv kan anpassa till dina behov. Mallarna är bara exempel på hur avtalen kan skrivas.

Tänk på att det ofta krävs juridiska kunskaper för att ett avtal verkligen ska få den innebörd som parterna önskar. Privata Affärer tar inget ansvar för hur dessa avtalsmallar används.

LEVA TILLSAMMANS


Sambo

Samboavtal

Sambodelning av viss egendom

Äktenskap

Äktenskapsförord före äktenskapet – all egendom ska vara enskild.

Äktenskapsförord under äktenskapet – all egendom ska vara enskild.

Ena makens egendom ska vara enskild – avkastningen giftorättsgods.

Innan äktenskapet: All egendom före äktenskapet förblir enskild – vad som förvärvas under äktenskapet blir giftorättsgods.

Under äktenskapet: All egendom från före äktenskapet förblir enskild – vad som förvärvas under äktenskapet blir giftorättsgods.

 

SKILDA VÄGAR


Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad

Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad - barn under 16 år finns

Fullföljd av äktenskapsskillnad

Avtal om umgänge och underhåll av barn

 

TESTAMENTE


Inbördes testamente - fri förfoganderätt

Inbördes testamente - fri förfoganderätt, bröstarvinge ska ha rätt till laglott

Inbördes testamente - full äganderätt, barnlösa äkta makar

Testamente ensamstående

Testamente med legat

Delgivning / godkännande av testamente

Förklaring av arvsavstående / arvsavstående från s k särkullbarn


FÖRTECKNING ÖVER VIKTIG INFORMATION


Förteckning för att underlätta vid dödsfall (pdf)

Förteckning för att underlätta vid dödsfall (word)

 

GOD MAN


Ansökan om förordnande av god man


BOSTAD


Fastighet

Köpekontrakt fastighet

Köpebrev fastighet

Gåvobrev fastighet

Avtal om samägande av fritidshus

 

Bostadsrätt/hyresrätt

Hyreskontrakt uthyrning i andra hand

Gåvobrev bostadsrätt

Avtal om avstående av besittningsrätt (pdf-blankett från Hyresnämndent)

 

Anlita hantverkare

Hantverkarformuläret 09 (tidigare RO-formuläret) (från Boverket/Omboende)

Entreprenadkontrakt ABS 09 (från Boverket/Omboende)

Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09 (Tidigare Ändringar och tilläggsarbeten ABS 05) (från Boverket/Omboende)

Entreprenadkontrakt och Ändringar och tilläggsarbeten är kopplade till branschöverenskommelsen,
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09.
(från Boverket/Omboende)


GÅVOR


Gåvobrev bostadsrätt

Gåvobrev fastighet


FULLMAKTER


Fullmakt med begränsad möjlighet att agera

Fullmakt med stor möjlighet att agera


SKULDER


Skuldrevers


AKTIER


Avräkningsnota aktier - registrerade hos Euroclear

 

Ovanstående gratismallar ska endast ses som exempel på hur avtalen kan skrivas. Vid komplicerade förhållanden - rådgör med en jurist. Privata Affärer tar inget ansvar för eventuella fel och brister i mallarna. Inte heller de konsekvenser eventuella fel och brister kan orsaka.