Därför är läget sämre för företagsobligationer Foto: Danske Bank

Därför är läget sämre för företagsobligationer

Publicerad 2013-03-13 06:00:00

Spara bättre Funderar du på företagsobligationer? Var försiktig. Fjolårets höga avkastning kommer inte att upprepas i år. "Det gäller att vara mer selektiv i vad man väljer”, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Markets. 

Fakta: Så väljer du fond

  1. Typ och marknad. Ett val i två steg. Dels väljer du mellan high yield (hög risk) och investment grade (lägre risk) dels var du vill investera. Sverige, USA, tillväxtmarknader, eller på annat håll.
  2. Risk och betyg. På morningstar.se hittar du både risken och betyget på alla fonder.
  3. Valuta och avgifter. En valutasäkrad fond i svenska kronor är som regel det säkraste.

Företagsobligationer blev många sparares favorit under 2012. När traditionella räntefonder gav rekordlåg avkastning och aktiemarknaden kändes osäker vällde pengarna in i företagsobligationsfonder under hösten.

En avkastning på runt 20 procent i fjol i de mest framgångsrika företagsobligationsfonderna gjorde att de kunde mäta sig med många aktiefonder. Trots lägre risker.

Men räkna inte med sådana siffror i år.

– Nej, i fjol var det flera faktorer som gjorde att företagsobligationsfonder gick bra. Dels var det ett gynnsamt ränteläge, dels var det en rejäl kreditspread, alltså en stor prisskillnad mellan statsobligationer och företagsobligationer, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Markets.

– I år lär det gynsamma ränteläget inte hålla i sig och kreditspreadarna har gått ihop.

Grunden i fonderna är obligationer som ges ut av företag. Lågkonjunkturen har gjort det både dyrt och svårt för många företag att låna av bankerna. Då får de låna på annat håll – av sparare till exempel. Eftersom en företagsobligation ofta säljs för 100 000 euro är det svårt för vanliga sparare att köpa. Enklast är i stället att välja en fond som investerar i olika företagsobligationer, vilket dessutom ökar riskspridningen.

För den svenska spararen finns ett hundratal fonder att välja mellan. Skillnaderna i avkastning är stor. Ju högre risk du är beredd att ta, desto högre kan avkastningen eller förlusten bli.

Störst är risken i så kallade high yield-fonder. De investerar i obligationer som ges ut av företag med låg eller mycket låg kreditvärdighet.

– Då handlar det mer om avkastning och risker som aktier, fast i en obligationsförpackning, säger Andreas Hälldahl, som förvaltar SPP Företagsobligationsfond, en av de färskaste på marknaden och den säkrare varianten, så kallad investment grade.

Andreas Hälldahl och flera andra experter som Privata Affärer talat med, menar att det finns stora brister i klassificeringen av företagsobligationsfonder. Det är en djungel, som gör det svårt för den vanliga spararen att hitta rätt. I fonddatabasen Morningstar ”göms” många företagsobligationsfonder i kategorier som långa räntefonder. Inte blir det lättare när några av dem inte signalerar att det handlar om företags- obligationsfonder i fondnamnet.

– Nu när företagsobligationsfonderna ökat kraftigt i popularitet behöver kategoriseringen bli bättre, säger Andreas Hälldahl.

Till dess gäller det för spararen att själv guida sig fram. En viktig del i det är att jämföra fonder med liknande risk. Inte oväntat har de med högst risk haft bäst utveckling det senaste året.

Kommer det att fortsätta?

– Ja, rent generellt tycker jag att high yield-fonderna ser mer intressanta ut just nu än investment grade-fonder. Däremot vill jag inte riktigt påstå att fonder i svenska kronor är säkrare än andra, eftersom det hänger ihop med placeringsinriktningen, säger Louis Landeman.

Att företagsobligationsfonder inte beräknas ge samma avkastning i år som i fjol har redan påverkat många sparare.

– Vi såg tydligt att många av våra kunder började sälja av företagsobligationer redan i slutet av 2012. Den trenden har fortsatt, säger Heidi Elmér, chefsekonom på Skandia.

Gör de rätt?

– Ja, de som har mycket pengar i företagsobligationer bör se över sitt sparande och inte ha för stor andel där, säger Heidi Elmér, som menar att det ändå finns saker som talar för företagsobligationsfonder.

– Trots allt kommer de att ha högre avkastning än traditionella obligationsfonder.

Fredrik Nejman