Pensionschatt med Anders Aronsson

Pensionschatt med Anders Aronsson

Publicerad 2012-04-11 12:46:00

Chatt Överväger du att flytta dina pensionsförsäkringar? Då är det viktigt att se över garantiräntor och avgifter. Det sade pensionsexperten Anders Aronsson på försäkringsförmedlaren Max Matthiessen i onsdagens pensionschatt.

moderator: Välkomna till dagens chatt om pensioner! Nu är Anders Aronsson på plats för att besvara era frågor.


Stefan B: Hej! Jag har ungefär 25 år kvar till pensionen och som tjänstepension ITPK så har en fondförsäkring hos Nordea enligt det nya avtalet samt en fondförsäkring hos Länsförsäkringar som inte är upphandlad. Kan man flytta från Länsförsäkringar och finns det någon poäng med det? Är det alltid bra att flytta från icke-upphandlade produkter?
Anders Aronsson: Ja, du kan alltid flytta din försäkring inom ITPK. De upphandlade produkterna har generellt en lägre avgift vilket är fördelaktigt på sikt. De valbara alternativen som finns tillgängliga idag har mellan 14 och 27 fonder i sina utbud. Vissa av de icke upphandlade alternativen har fler fonder vilket kan vara av intresse för den som är aktiv i sin förvaltning och då kan det vara intressant att inte flytta sin försäkring.


Sven-Olof: Hej! Det har ju varit en massa skriverier kring avgifternas betydelse för pensionen. Hur ser du på det? Är avgifterna alltid avgörande?
Anders Aronsson: Avgifterna är alltid en viktig faktor när man tittar på ett längre sparande. Det finns dock fler faktorer som är av lika stor vikt. Bland annat gäller det till exempel att hålla rätt risknivå i sitt sparande d v s förhållande mellan aktier och räntor.


Magnus: Hej! Hur ser ni på ickevalsalternativet i ITP-avtalet? Alecta alltså.
Anders Aronsson: Alecta har en intressant produkt som erbjuder en förhållandevis offensiv förvaltning för att vara en traditionell försäkring. Max Matthiessen rankar den som näst bästa produkt inom ITP. Alectas produkt saknar dock en stark garanti för de som sparar på längre sikt och för de som är nära pension kan produkt vara lite väl offensiv.


kjell a: jag är 64,5 år och har två gamla traditionella försäkringar på 130000 var hos både SSP och AMF. Jag har ännu inte flyttat till den "nya" billigare förvaltningsformen. Försäkringarna (ITPK) löper på 5 år. Finns det någon vits i att flytta beloppen för att på så sätt minska förvaltningskostnaden? Finns det någon annan hake?
Anders Aronsson: När det gäller traditionell försäkring är det viktigt att titta på vilka villkor som gäller i de försäkringar du har idag innan du funderar på att flytta. Avgiften är så klart viktig (du har dock en kort utbetalningstid vilket innebär att avgiften får något mindre betydelse) men har du en hög garantiränta kan detta vara en orsak att inte flytta.


10-taggaren: Hej! Jag har av en pensionsrådgivare (inte Max Matthiessen) fått rådet att göra om min tjänstepension till en 10-taggarlösning. Vilka för och nackdelar ser du med detta? Jag är 39 år och tjänar omkring 50 000 i månaden.
Anders Aronsson: Fördelar med att göra en "tio-taggarlösning" kan vara att hela den sparade pensionen är skyddad till familjen, både eventuell make/maka/sambo och barn. Det blir mycket pengar skyddat under de åren du har kvar till pensionen. Då den framtida pensionen kommer baseras på den avkastning som "tio-taggarlösningen" ger så kan pensionen bli både högre och lägre än din traditionella ITP i Alecta. Därför är det viktigt att noga gå igenom dessa risker och simulera vilken avkastning som krävs och om det är rimligt att uppnå den. Generellt ska man inte förutsätta att en tio-taggarlösning ger en högre pension. Det krävs ofta en relativt hög avkastning för att det ska löna sig i den synvinkeln. Nackdelar med att göra en "tio-taggarlösning" kan vara att den familjepension som finns via ITP minskar eller försvinner helt samt att du missar möjligheten som idag finns att pensionen slutbetalas vid 62 års ålder.

Henke: Som jag ser det har jag tre olika pensionsportföljer som jag trots allt vill se som en enhet i chansrisktagande samt spridning. Portföljerna är det privata pensionssparandet, tjänstepensionen samt PPM-sparandet. Tänker jag rätt?
Anders Aronsson: Du tänker helt rätt. Det är viktigt att beakta alla delar när du bestämmer vilken totalrisk du vill ha i ditt sparande. Tänkt att den inkomstpensionen kan ses i det närmaste som en ränteplacering.

ulrika: Hej! Funderar på att jobba mindre från 60 år och istället ta ut min IPS mellan 60-65. Är dessa IPS-pengar pensionsgrundande? De ska ju beskattas som lön.
Anders Aronsson: Hej. Det du får utbetalat från din IPS kommer inte att ingå i din pensionsgrundande inkomst även fast det beskattas som lön.

Anderberg: Det känns som att traditionella försäkringar har blivit allt brokigare samtidigt som garantidelen är försvinnande liten. Vilka bolag och försäkringar är bäst? Är det ens någon idé att välja trad i dag?
Anders Aronsson: Du har helt rätt. Traditionell försäkring är idag ett vidare begrepp och omfattar en rad produkter med olika nivåer av garantier med mera. Jag tycker dock att traditionell försäkring fortfarande kan vara ett bra sparande för den som har lite kortare tid kvar till pension. AMF och Skandia Liv är två bolag som fortfarande erbjuder bra traditionella försäkringar.

Peter: Hej! Är 40 år och tjänar 34 000/mån. Kommer troligen ha en ganska "normal" löneutveckling framöver. Ska jag spara i en pensionsförsäkring eller på något annan sätt?
Anders Aronsson: Idag ligger du vid gränsen för statlig skatt. I det fall du har en högre marginalskatt under den tid du arbetar än när du går i pension finns det en skattemässig fördel att spara i en pensionsförsäkring. I det fallet den fördelen inte finns kan det vara bättre att spara utanför en försäkring, då har du tillgång till pengarna på ett annat sätt. En pensionsförsäkring kan du inte börja ta ut förrän du fyllt 55 år.

Saad: Hej, Var/vem kan jag vända mig till för att beräkna effekten av att gå i pension vid 61 eller 65?
Anders Aronsson: Om du har en pensionsrådgivare via din arbetsgivare så kan du få hjälp med det av dem. Annars kan du gå in på minpension.se och göra simuleringar och se vad det innebär för din pension.

Lennart: Hej! Hur vet jag bästa utfallet på mina pensioner, har både AMF, SEB Trygg Gamla Liv, Alecta och KPA. Jag tänker på under hur många år jag skall välja att ta ut respektive pension, de har ju olika beräkningsgrader för livslängd?
Anders Aronsson: Det är inte en helt enkel övning att ”optimera” sitt uttag av pension. I de fall du kan ta ut de på annan tid än vad som är angivet i försäkringen idag är det bästa sättet att beställa uppgifter från respektive försäkringsbolag vad det skulle innebära att ta ut pensionen på en annan tid. Då blir det lite lättare att jämför bolagens villkor.

Sofie: Jag är 25 år och har nyligen börjat jobba. Jag har tydligen något som heter tjänstepension ITP och nu ska jag välja hur pengarna ska placeras. Jag är inte speciellt intresserad av placeringar.
Anders Aronsson: Eftersom du har långt kvar till pension kan du ha en lite högre risk i din placering. Inom ITP har man valt att handla upp bra så kallade ickevalslösningar inom både traditionell försäkring och fondförsäkring. Du väljer bara bolag och låter kapitalet förvaltas av försäkringsbolaget.

Hans: Hej! Jag har lagt min pensionsförsäkring i en aktiedepå. Rådgivaren vill att jag lägger utbetalningen i en aktieindexobligation. Finns det inte något annat sätt att få kapitalet utbetalat på där jag slipper fler avgifter?
Anders Aronsson: Det brukar inte vara fördelaktigt att ha utbetalningar i en aktieindexobligation. Det som ska utbetalas de närmaste åren kan du placera i säkrare tillgångar, som till exempel ränteplaceringar.

Marcus: Jag har en gammal fondförsäkring inom SAF-LO avtalet efter att jag sommarjobbade under studietiden. Det är en fondförsäkring som är värd några tusenlappar men den äts upp av avgifter och annat. Vad ska jag göra?
Anders Aronsson: Inom avtalspension SAF-LO så är avgifterna för fondförsäkring utryckt i procent av kapitalet. Det innebär att du betalar en andel av ditt pensionskapital i avgift. Ditt kapital äts alltså inte upp på samma sätt som om det skulle varit en fast avgift i kronor per år, som det till exempel är i traditionell försäkring. Jag har också en liknande försäkring och fortsätter förvalta den i fondförsäkring där avgifterna ändå är relativt låga.

Leif: Vi har på företaget där jag jobbar ett eget tjänstepensionsavtal i Skandia. I stället för efterlevnadsskydd har jag valt en livförsäkring. Men livförsäkringen upphör när jag blir 65 (jag är 60 år nu). Tror du det finns möjlighet att ändra mitt avtal till att omfatta efterlevnadsskydd som gäller efter det att pensionen börjat betalas ut.
Anders Aronsson: Det beror på lite vad du menar med efterlevandepension. Eventuellt har du redan ett återbetalningsskydd på ditt sparkapital. Då tillfaller kapitalet efterlevande om det skulle hända dig något. Har inte återbetalningsskydd kan du eventuellt få lägga till det men då krävs sannolikt en hälsoprövning. Efterlevandepension utöver återbetalning av kapitalet kan sannolikt även läggas till, dock krävs troligen hälsoprövning även där.

Jesse: Hej! Hur ser du på att amortera av huslån (5 MSEK) jämfört med att investera i fonder/aktier när man har 15-20 år kvar till pension?
Anders Aronsson: Det viktigaste är att du ser till att du har en bra buffert i din ekonomi innan du börjar titta på sparandet. Amortera är ofta ett bra alternativ fram för allt till ett lågrisksparande, som placeringar på räntekonto och liknande. Om du fundera till att investera i aktier och fonder så måste du tro att du kan få bättre avkastning än de kostnader du har för dina lån. Eftersom du har relativt höga lån kanske du inte har fullt avdragsrätt för dina räntekostnader. Detta ökar avkastningskravet på dina placeringar.

Björn: Om jag vill spara i en räntefond nu skall det vara en lång eller kort eller en realräntefond ? Jag går i pension om ett år
Anders Aronsson: Både de långa och de reala räntorna är idag på så låga nivåer att det är förenat med en viss risk att investera i dessa. För kortare placeringar rekommenderar vi en kort räntefond.

Fredrik: Hej. Går det att ändra utbetalningstiden på en tjänstepension från livsvarig till ett bestämt antal år och vise versa? Ska det i så fall göras innan den börjat betalas ut?
Anders Aronsson: Ja, det går i regel alltid att ändra utbetalningstiden om det görs innan utbetalningen börjat. Det kan dock krävas en hälsoprövning för att du ska få ändra utbetalningstid. Om utbetalningen har börjat kan du ändå få ändra utbetalningstiden men då först efter fem år.

Jocke: Du svarar Magnus att Alecta är näst bäst i ITP. Vilket är bäst? jag har låg lön, har satt 50% i Alecta och 50% AMF fond Sverige. Högre risk har jag i PPM. tycker du att Skandia liv är bättre än Alecta på 35 års sikt? Vill ha ett skapligt säkert alternativ. Jag är 29år
Anders Aronsson: Alecta och Skandia Liv är relativt likvärdiga alternativ för din sparhorisont om vi ser till risknivå. Skandias produkt har dock en starkare garanti när du närmar dig pension.

Togga: Jag hade tidigare en 10-taggarlösning hos min förra arbetsgivare, men när jag bytte jobb valde jag att stå kvar i BTP som är livsvarlig. Jag resonerar så här: Ju längre man lever, så tjänar man på att ha en livsvarlig lösning baserad på slutlön än en lösning baserad på inbetalda premier. Resonerar jag rätt?
Anders Aronsson: I princip resonerar du rätt kring livsvariga utbetalningar och din tiotaggarlösning. Men framtida löneutveckling och om du kanske väljer att går ner i arbetstid påverkar pensionen storlek och då sänks den förmån som du får livsvarigt.

Stig: Hej, jag är 58 och har ett sparande i Handelsbanken och min bankman har föreslagit att jag skall byta till deras fondförsäkring? Det jag har nu är en s k traditionell försäkring. Är det ett bra förslag?
Anders Aronsson: Innan du flyttar din försäkring måste du till exempel titta på vilken garantiränta du har i din nuvarande försäkring. Många har väldigt förmånliga försäkringar hos just Handelsbanken Liv och bör inte flytta till fondförsäkring.

moderator: Nu är chatten slut för i dag. Den kommer att läggas upp i sin helhet på sajten inom kort!