Varannan tror inte att pensionen räcker till drömlivet Foto: istockphoto

Varannan tror inte att pensionen räcker till drömlivet

Publicerad 2017-02-16 09:36:00

Pensioner Vi drömmer framför allt att resa mer, vi svenskar, men när vi har tid att göra det efter arbetslivets slut, har vi oftast inte råd. Varannan svensk tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva det liv som hen vill som pensionär.

Det är inte bara de som närmar sig pensionsåldern som har den dyster syn på hur tillvaron blir efter att pensionen börjat betalas ut, visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

– Bland de yngre och de med lägre inkomst uppger nästan nio av tio att pensionen inte kommer att räcka, eller att det är tveksamt om pensionen kommer att räcka till för det liv de drömmer om som pensionär. De är däremot mer positiva till att jobba lite längre för en högre pension, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Förutom att resa mer vill vi spendera mer tid och pengar på hobbies och umgås mer med familjen. Men det kommer inte pensionen att räcka till, tror varannan av de 3 000 personer som deltagit i undersökningen.

Hos dem som befinner sig på den andra halvan, som inte svarat att pengarna inte räcker till drömmarna, finns viss oro efter ytterligare en fjärdedel är tveksamma. Det innebär att endast en av fyra tror att deras pension räcker till det liv de vill leva som pensionär. Inte oväntat är det höginkomsttagare som ser fram emot en pension som är tillräckligt stor.

Var tredje svensk planerar att gå i pension vid 65 års ålder. Män planerar i högre utsträckning än kvinnor att jobba kortare, men även att jobba längre. Detsamma gäller för de med högre inkomst.

Fyra av tio kan tänka sig att jobba något år längre om de får 1 000 kr mer i pension varje månad. Andelen är högst bland de yngre och avtar med åldern. Andelen avtar även med högre inkomst.

– Alla kommer inte att kunna pensionera sig vid 65 års ålder och leva resten av livet på en god pension. Det är viktigt att förstå att ett par år extra i arbetslivet kan innebära en klar förbättring av pensionen, säger Arturo Arques.

Christer Fälldin