"Blir tufft för livbolagen" Foto: Istockphoto

"Blir tufft för livbolagen"

Publicerad 2013-09-19 12:58:00

Pension Det blir allt svårare att motivera fördelarna med traditionella livförsäkringar. Den slutsatsen drar analysföretaget Söderberg & Partners i en ny rapport och varnar för utslagning i branschen.

Skillnaden mellan långräntorna som livbolagen investerar i och utfästa garantiräntor har krympt till historiskt låga nivåer. Det konstaterar Söderberg & Partners i en ny rapport.

– Det här tyder på att livbolagen tar en betydande ränterisk nu, trots att de ställer ut ganska låga garantier mot vad man har gjort historiskt, säger Kajsa Brundin, livbolagsanalytiker på Söderberg & Partners.

Låga garantiräntor

Garantiräntan är räntesatsen som används vid beräkning av garanterat pensionsbelopp i en traditionell försäkring. Med garantiräntor på blott dryga 1 procent blir det allt svårare att motivera fördelarna med produkterna, enligt Söderberg & Partners.

– Vi ser en trend på marknaden mot de här lägre garantierna och vad gör livbolagen då? Jo de går mot att bli kapitalförvaltare. Och på den marknaden finns det ju väldigt många aktörer, säger Kajsa Brundin.

– Vi tror att det blir väldigt, väldigt tufft för livbolagen.

"Måste tillföra andra värden"

Nu måste branschen förnya sig, enligt analysen, och att få kunderna att förstå värdet som skapas. Annars riskerar bolagen att slås ut. Det som säljs till kunderna i dag uppfattas inte som tillräckligt attraktivt, säger Kajsa Brundin.

– De måste försöka tillföra andra värden. Inflationsskyddade garantier vore kanske en idé. Erbjuda nya typer av riskskydd i kombinationer en annan, säger hon.

I grunden finns dock fördelar med produkterna, menar Brundin. Hon pekar på god riskspridning mellan försäkringstagare, exempelvis hjälper den som lever kortare till att finansiera den som lever längre. Det måste tydligare kommuniceras till kunderna.

Svåra år för branschen

Kajsa Brundin vill inte spekulera i vilka livbolag som ligger dåligt till, men tror att vi kan få se fler traditionella pensionssparande som stängs för nya kunder.

Det hände med Länsförsäkringar Livs traditionella pensionssparande och Swedbanks Traditionell pension under hösten 2011 efter omfattande turbulens på marknaden.

 

Så låga är garantiräntorna
Skandia Liv 1,25 procent
Folksam Liv 1,5 procent
AMF 1,5 procent
KPA 1,5 procent


Joakim Petersson

Kajsa Brundin , Söderberg & Partners