Trygghetsekonomen: Fler måste välja livslång pensionsutbetalning Foto: Petter Karlberg /AMF

Trygghetsekonomen: Fler måste välja livslång pensionsutbetalning

Publicerad 2018-03-06 12:35:00

Pension Trenden att ta ut tjänstepensionen i snabb takt fortsätter. Färsk statistik från AMF visar att ungefär hälften av tjänstepensionen tas ut på kort tid, vilket är den högsta siffran någonsin.

Om den här utvecklingen inte stoppas kommer många helt sakna inkomst från tjänstepension redan efter några få år som pensionärer, menar AMF.

– Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället, säger AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson Björck.

Han anser att livslång utbetalning bör vara förhandsvalet för alla typer av tjänstepensioner. Utanför kollektivavtalen saknas ibland möjligheten att få tjänstepensionen som en livslång utbetalning.

– Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att uttagstiden måste vara minst tio år, säger Dan Adolphson Björck och fortsätter,

– Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.

Privata Affärer