Norman vill fasa ut PPM-systemet Foto: Lars Pehrson /TT-SvD

Norman vill fasa ut PPM-systemet

Publicerad 2017-03-07 07:44:00

PPM Låt unga personer enbart välja sjunde AP-fondens produkter i PPM-systemet, och utred frågan hur många fonder som bör finnas på fondtorget och hur man avvecklar fonder och fondmedel. Det skriver Peter Norman (M), tidigare finansmarknadsminister, i en debattartikel i Dagens Industri.

Hans förslag till förändringar är:

Besluta omgående att de som inträder i systemet, det vill säga de som får sin första arbetsinkomst, endast ska ha möjlighet att välja mellan sjunde AP-fondens sex produkter inklusive sjunde AP-fondens "Såfa". Såfan är, enkelt uttryckt, en generationsfond där risken minskar med automatik allteftersom spararen blir äldre.

Instruera Sjunde AP-fonden att förvalta alla tillgångar externt, det vill säga sjunde AP-fonden ska ha privata förvaltare för allt kapital.

Tillsätt en utredning som fokuserar på hur man praktiskt ska gå till väga för att minska antalet fonder. I det sammanhanget måste det också utredas hur man bör hantera de medel som förvaltas av de fonder som kommer att få lämna fondtorget.

"Mitt förslag skulle innebära att ansvariga politiker visar att de tar de uppkomna problemen på allvar och fattar ett snabbt beslut (begränsat val för nytillkomna) samtidigt som de, på sedvanligt svenskt manér, tar tid på sig och utreder den svårare frågan (antalet fonder på fondtorget)", skriver Peter Norman.

Direkt