Starkt misstroende mot pensionssystemet Foto: Henrik Montgomery/TT

Starkt misstroende mot pensionssystemet

Publicerad 2018-03-12 11:00:00

Pensioner Bara drygt två av tio har förtroende för det svenska pensionssystemet. Skälet är politikernas bristande ansvar för systemet, samt att pensionen blir för låg i förhållande till arbetad tid.

Det visar en Novus-undersökning som pensionsbolaget Skandia tagit fram.

– Att så få har förtroende hänger samman med att systemet helt enkelt levererar låga pensioner för stora grupper. Det kommer också att gälla för överskådlig framtid om inte politikerna gör något dramatiskt.

Det säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia.

Brister i ansvar

– Lägg därtill att politikerna tagit bort skatteavdraget för privat pensionssparande när det som bäst behövs för att höja den totala pensionen.

Skälet till misstroendet mot politikerna är uppfattningen att det brister i deras ansvar för att alla människor ska få en god pension. Det anger hela 57 procent av dem som har svarat.

– Priset för att politikerna har skapat ett statsfinansiellt hållbart pensionssystem är ett alarmerande lågt förtroende. Politikerna har tagit statsfinansiellt ansvar medan medborgarna samtidigt anser att de inte tar ansvar för en god pension, säger Mattias Munter.

För låg pension efter många år

Andra orsaker till förtroendekrisen för pensionssystemet är att pensionerna blir för låga i förhållanden till hur mycket man jobbat, anser 51 procent, samtidigt som 25 procent anser att höjningen av pensionsåldern är en orsak till det låga förtroendet.

– En rimlig slutsats är att medborgarna inte tycker att pensionssystemet ger det man kan förvänta sig i relation till arbetsinsatsen under yrkeslivet. Vi har i tidigare undersökningar sett att medborgarna tycker att det är rimligt med 75-80 procent av sin slutlön i pension, men de flesta kan inte förvänta sig mer än 60-70 procent.

De som saknar tjänstepension kan dock få så lite som 40 procent. Skillnaden mellan förväntan och faktiskt utfall skapar ett förtroendeproblem, enligt Mattias Munter.

Privata Affärer