Såfan fyller ett år

Såfan fyller ett årFoto: Jupiterimages

Såfan fyller ett år

Publicerad 2011-05-24 07:37:19

Pension Idag firar det statliga förvaltningsalternativet inom premiepensionssystemet AP7 Såfa ett år. Men finns det något att fira för de 2,6 miljoner fondandelsägarna?

Ickevalsalternativet inom premiepensionssystemet kallas AP7 Såfa och förvaltas av statliga sjunde AP-fonden. Under det första levnadsåret har "Såfan" gett en avkastning på cirka 16 procent. Den förvaltar runt 110 miljarder kronor och är den överlägset största fonden i premiepensionssystemet.

Och visst finns det anledning att fira ettåringen.

Fram till den 13 maj i år hade AP Såfa stigit med cirka 16 procent sedan start, vilket placerar den runt plats 100 bland samtliga 800 premiepensionsfonder det senaste året, med nästan uteslutande rena aktiefonder före sig i listan. Snittet bland alla fonder låg på knappt elva procent.

– Det som är roligt är att vi fått en bekräftelse på att vi tänkte rätt när vi tog fram förvaltningsmodellen. Det är i och för sig inget vi är överraskade över, men teori är ju en sak och praktik en annan, säger Johan Florén, informationschef på Sjunde AP-fonden.

Så fungerar Såfan

AP7 Såfa skapas med hjälp av de två underliggande fonderna AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fram till 55 års ålder ligger alla pengar i aktiefonden. Därefter flyttas innehavet gradvis över till räntefonden, med drygt 3 procent per år fram till 75 års ålder. Från och med 75 år är 67 procent placerat i räntefonden och 33 procent i aktiefonden.

AP7 Aktiefond är en global aktiefond som placerar i upp till 2 000 bolag åt gången, för att sprida risken. Något som däremot höjer risken, och avkastningsmöjligheten, är att fonden har möjlighet att använda sig av så kallad hävstångsförvaltning.

Förvaltning med hävstång innebär att fonden via användning av derivatinstrument har en aktieexponering som är större än det tillskjutna kapitalet. Hävstången ska normalt motsvara 50 procent av aktiekapitalet men den kan variera mellan 0 och 70 procent. I mars låg den på 60 procent.

Hävstången innebär att avkastningen i fonden svänger mer. Detta var något som framgick under februari och mars i år när aktiemarknaderna globalt föll tillbaka kraftigt. AP7 Aktiefond backade då med runt 10 procent på en månad, vilket var klart mer än en genomsnittlig aktiefond.

Även om man skulle kunna tro det så har namnet på ettåringen ingenting med soffliggare att göra. Det är en förkortning av Statens årskullsförvaltningsalternativ. Men det är trots allt till stor del en fond för soffliggare. Drygt fyra av tio sparare gör inget val till sin premiepension och hamnar därmed i AP7 Såfa.

Men det senaste året har det alltså lönat sig bra att ligga still i soffan.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER