Så slipper du dubbel skatt på pensionssparandet

Så slipper du dubbel skatt på pensionssparandet

Så slipper du dubbel skatt på pensionssparandet

Publicerad 2009-03-27 10:24:57

Pension I årets deklaration har avdragsrätten för pensionssparande begränsats till 12000 kr. Har du sparat mer kan du drabbas av dubbel beskattning. Men det går fortfarande att undvika.

Inbetalningar till pensionen via pensionsförsäkring eller pensionssparkonto kan dras av i deklarationen. En nyhet i årets deklaration är att beloppet som du kan göra avdrag för har sänkts till 12 000 kr om året. Tidigare kunde du göra avdrag på drygt 20 000 kr eller 40 000 kr om du haft höga inkomster. Betalar du in mer än 12 000 kr till pensionssparande får du betala dubbel skatt på beloppet som överstiger 12 000 kr.

– Eftersom du betalar till försäkringen med skattade pengar och får betala skatt vid utbetalningen och inte har gjort något avdrag för inbetalningen så får du betala dubbel skatt. Att ligga kvar och spara mer än 12000 kr är som Ebberöds bank och det vill jag lyfta varningsflagg för, säger Björne Sjökvist, skattedirektör på Skatteverket.

Har du betalat in mer än 12 000 kr i fjol finns fortfarande möjlighet att undvika dubbel beskattning. Det belopp som överstiger 12 000 kr kan du skjuta upp och göra avdrag för i nästa års deklaration under förutsättning att det totala beloppet inte överstiger 12000 kr. Skriv i så fall 12000 kr i rutan för allmänna avdrag i årets deklaration och skriv in det överskjutande beloppet i nästa års deklaration.

Tänk på att du kanske måste minska ditt sparande i år så att du inte sparar mer än 24 000 kr under 2008 och 2009.

Större avdrag utan tjänstepension

Saknar du tjänstepension i din anställning – arbetsgivaren betalar inte någon tjänstepension – får du dra av ett större belopp. Du får i så fall utöver de 12 000 kronorna också göra avdrag med maximalt 35 procent av anställningsinkomsten. Det finns ett tak på max 10 prisbasbelopp vilket ifjol var 410 000 kr och i år är 428 000 kronor.

– Men det är bättre att arbetsgivaren betalar tjänstepension än att du sparar själv eftersom pensionen upphandlats och priserna pressats. Köper du ett pensionssparande själv betalar du försäkringsbolagets eller bankens ordinarie priser, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Det är också en fördel för arbetsgivaren om de betalar in tjänstepension.

– Det är billigare för arbetsgivaren och det ger ett större utrymme att förhandla om lönehöjningar, säger Eva Adolphson.

Har du inkomst av näringsverksamhet får du avdrag med 12000 kr plus ett tillägg på 25 procent av näringsinkomsten, beräknad före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på sådant sparande och före avsättning för egenavgifter. Tillägget får uppgå till max 10 prisbasbelopp.

Har du både inkomst av tjänst och näringsverksamhet får du välja om du ska göra avdraget som allmänt avdrag eller som avdrag i näringsverksamheten. Men du kan inte göra två avdrag på 12 000 kr.

Vad ska man göra om man ändå vill pensionsspara mer än 12 000 kr?

– Du kan till exempel spara i annat sparande, exempelvis i fonder, som du kan använda för pensionen. Ett annat exempel på pensionssparande kan vara att amortera av lån, säger Eva Adolphson.

Skatt på utbetalning av pensionsförsäkring

Belopp som betalas ut från en pensionsförsäkring eller ett pensionssparkonto är skattepliktiga. Det gäller även pension till efterlevande till pensionsspararen. Även så kallad återbäring eller det belopp du får om du gör ett återköp av försäkringen eller pensionssparkontot är skattepliktigt. Om pensionsspararen avlider och det inte finns någon förmånstagare är dödsboet skattepliktigt för värdet på pensionssparkontot på dödsdagen.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER