Så påverkas skatten av vilken ålder du går i pension Foto: istockphoto

Så påverkas skatten av vilken ålder du går i pension

Publicerad 2017-12-28 07:00:00

Pensioner Det är din ålder när du går i pension som avgör hur mycket skatt du ska betala – både skatt på lön och skatt på pension.

Pensionsmyndigheten har uppdaterat ett dokument, ”Pension och skatt”, med samtliga nya uppgifter som gäller för 2018. Där framgår att det finns skattefördelar med att fortsätta arbeta efter fyllda 65 år.

Att även fortsätta på jobbet fram till året du fyller 66, eller ännu längre, ger förhöjt jobbskatteavdrag samt förhöjt grundavdrag på din lön. Även skatteavdraget på pension är olika beroende på hur gammal du är och skatten blir dessutom lägre från ditt 66:e år. 

"Ekonomiskt fördelaktigt"

Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten anser att det är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter med att vänta med att ta ut sin pension, dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större, dels betalar den enskilde också lägre skatt, menar han.

– Det är till och med så att från och med det år du fyller 66, och på inkomster upp till 315 000 kr, så betalar du mindre i skatt på din lön än den pensionsrätt du får på samma inkomst.

Många strax över 60 år har i dag en hel del att tänka på när det gäller att ta steget från arbetslivet till pensionärstillvaron. För dem är det bra att ha kunskap om de ekonomiska konsekvenserna och vad olika val kan leda till.

"Snåriga relger"

Syftet med dokumentet ”Pension och skatt” är att reda ut de begrepp och de frågor som kan komma från personer som står inför valet mellan arbete och pension kopplat just till skatteeffekterna. Det behövs eftersom reglerna av många uppfattas som ”snåriga”.

– Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

Dokumentet är inte avsett att ge svar på frågor om en enskild persons exakta skatteavdrag vid olika situationer.

– För att få detaljerad information om dig själv och din egen skattesituation måste du kontakta Skatteverket. På Skatteverkets hemsida under Räkna ut din skatt kan du själv göra en preliminär beräkning av storleken på sitt skatteavdrag beroende på om och i vilken omfattning du väljer att ta ut pension eller jobba, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

Privata Affärer