Så påverkas pensionen vid arbetslöshet

Så påverkas pensionen vid arbetslöshet

Publicerad 2009-04-23 10:07:51

Pension Om du blir arbetslös påverkas inte bara din inkomst. Även din framtida pension kan bli lägre. Här reder Privata Affärer ut hur din pension påverkas om du blir arbetslös.

Den maximala ersättningen som du kan få från arbetslöshetskassan är 14 960 kr i månaden före skatt och ungefär 10 800 kronor efter skatt.

– Ersättningen från a-kassan är pensionsgrundande och du får pensionsrätter för den, säger Arne Paulsson, pensionsexpert på Försäkringskassan.

Ofta är dock lönen högre än ersättningen från a-kassan, så därför får du mindre i pension än om du hade arbetat. Det belopp som Försäkringskassan använder när de räknar ut din rätt till pension i framtiden är din pensionsgrundande inkomst under hela ditt yrkesverksamma liv. Det finns inte längre någon gräns för hur många år du ska arbeta för att få ”full” pension.  

– Är du arbetslös under ett år så betyder det ett par procent på pensionen, säger Arne Paulsson.

Det är din årsinkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften som räknas som pensionsgrundande och som ger rätt till pensionsrätter. Det krävs en årsinkomst på minst 18 104 kr för rätt till pension. Och det finns ett tak i pensionssystemet som gör att du inte får pensionsrätter på den pensionsgrundande årsinkomst du har över 381 750 kronor.

Inkomstförsäkring inte pensionsgrundande

Idag har många fackförbund inkomstförsäkringar som ger kompensation på förlorad arbetsinkomst på inkomster över taket i a-kassan. Men ersättningen från försäkringen bidrar inte till pensionen.   

– Ersättningar från inkomstförsäkringen är inte pensionsgrundande. De är inte heller skattepliktiga enligt en dom från Regeringsrätten, säger Mikael Sindahl, rättslig expert på Skatteverket.

Ingen tjänstepension om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös så får du inte längre någon avtals- eller tjänstepension eftersom du inte längre har en arbetsgivare som betalar in avgifter till din tjänstepension. Om du har en så kallad premiebestämd tjänstepension innebär arbetslöshet att din pension minskar rejält.

En person som är privat anställd tjänsteman tjänar 30 000 kronor i månaden får enligt sitt pensionsavtal (ITP1) en pensionsinsättning av sin arbetsgivare på 1 350 kronor i månaden. Om han tjänar 45 000 kronor månaden får en inbetalning på 5 388 kronor i månaden.

Om du blir arbetslös kan du försöka kompensera dig för detta bortfall när du får ett nytt arbete.

– Försöka förhandla om att den nya arbetsgivare betalar in mer än vad som är standard inom ditt avtalsområde. Du kan förhandla om ytterligare inbetalningar om du är privatanställd tjänsteman eller arbetare, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Bättre med förmånsbestämd tjänstepension

En så kallad förmånsbestämd försäkring innebär att du får en viss procent av slutlönen i pension. Ett år eller två av arbetslöshet innebär därmed inte så mycket för pensionen.

– För att få full pension behöver ha arbetat i minst 30 år. Eftersom det tar 37 år för en 28-åring att fylla 65 år slår några år med arbetslöshet inte igenom i den förmånsbestämda ITP-pensionen under förutsättning att man jobbar i detta avtal hela livet. Detta gäller inte de personer som lämnat traditionell ITP för att istället teckna en tiotaggslösning, säger Eva Adolphson.

Fakta arbetslöshetsersättning

Om du blir arbetslös får som mest 80 procent av din lön upp till taket på 18 700 kr i månaden under de 200 första dagarna du är arbetslös (efter de sju första obligatoriska karensdagarna). Maximal dagersättning är 680 kr och eftersom det är maximalt 22 ersättningsdagar under en månad blir den högsta ersättningen 14960 kr i månaden före skatt. Under dag 201 till 300 är ersättningen 70 procent av lönen. Du som har barn under 18 år får 70 procent av lönen under till och med dag 450.

Om du tjänat i genomsnitt 21371 kr i månaden året före arbetslösheten har du rätt till högsta dagpenning 680 kr, under hela arbetslöshetsperioden på 300 dagar.

Är du sjuk eller föräldraledig sätts pengar in till pensionen.

Du tjänar in pensionsrätter om du får föräldrapenning, sjukpenning, eller sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension). Du får också pensionsrätter för de fyra första åren i ditt barns liv, oavsett om eller hur länge du varit föräldraledig. Du får därtill pensionsrätter när du gör militärtjänst eller annan plikttjänst och om du studerar på högskolenivå.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER