Pensionerna sänks Foto: Leif R Jansson /Scanpix

Pensionerna sänks

Publicerad 2013-05-02 09:50:00

Pension En lägre inkomsttillväxt än väntat gör att Pensionsmyndigheten nu sänker pensionsprognosen för 2014 ytterligare. Samtidigt skrivs prognoserna för år 2015 och framåt upp. 

Sänkningen av inkomstpensionen 2014 beräknas nu bli 2,4 procent. Det är en nedskrivning från -2,1 procent i Pensionsmyndigheten februariprognos.

– Nedskrivningen av inkomstpension för 2014 beräknas bli något större jämfört med februariprognosen. Orsaken är att inkomstindex beräknas ha en något svagare utveckling. För åren efter 2014 är prognosen höjd. Orsaken är ett beräknat större överskott i inkomstpensionssystemet, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

För de 260 000 pensionärer som också har bostadstillägg kommer sänkningen av pensionen delvis kompenseras med höjt bostadstillägg, skriver Pensionsmyndigheten. Garantipensionen påverkas däremot inte alls av nedskrivningen.

– Garantipensionen följer konsumentprisindex och spås bli nära nog oförändrad, 0,1 procent 2014. Den som har hel eller delvis garantipension fick i år en höjning på den delen med 1,1 procent, säger Ole Settergren.

Tabell: Prognostiserad förändring av allmänn pension 2014-2017 (%)

  2014 2015 2016 2017
Enbart garantipension  0 1,1 2 2,4
Både inkomst- och garantipension  -2,4 1,1-1,7  2,0-4,2  2,4-3,1
Inkomstpension och ingen garantipension  -2,4 1,7 4,2 3,1

 

 

Magnus Gustavsson