Så höjer du nettopensionen med en tusenlapp eller mer Foto: istockphoto

Så höjer du nettopensionen med en tusenlapp eller mer

Publicerad 2017-02-14 11:03:00

Pensioner Att ta bort återbetalningsskyddet i slutet av yrkeslivet eller under tiden som pensionär kan ge 10-20 procents högre tjänstepension över tid. Det skriver AMF i sin Pensionsrapport för 2016.

Genom att ta bort återbetalningsskyddet i pensionen under de sista arbetsåren kan du höja din pension. Kombinerat med en ettårig förlängning av arbetstiden, från 65 till 66 år blir inkomsten högre då skatten minskar. De som har lägst lön tjänar mest på detta.

I AMF:s Pensionsrapport för 2016 framgår att många är ovetande om relativt enkla åtgärder som sammantaget förbättrar pensionen.

Det är framför allt återbetalningsskyddet som AMF siktar in sig på. Det är en avvägning mellan ekonomiskt skydd för familjen och högre individuell pension.

Men ny statistik från AMF visar att få pensionärer väljer bort skyddet och därmed missar chansen att höja sin pension.

– Många pensionärer vet inte att de kan påverka storleken på sin pension. Den som har behov av återbetalningsskydd ska naturligtvis ha det kvar, men den som saknar närstående bör definitivt välja bort skyddet. För en 65-åring med tjänstepension som betalas ut livet ut handlar det om en successiv höjning av pensionen som gör stor skillnad i plånboken över tid. Efter tio år som pensionär har man några hundralappar mer i månaden, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF.

Effekten av att ta bort återbetalningsskyddet är störst för den som är pensionär. Upp till 60-årsåldern är arvsvinsten mindre än 0,5 procent av pensionskapitalet per år. Därefter stiger arvsvinsten kraftigt år för år, och det år man fyller 85 år är den över 7 procent. Arvsvinst innebär att de pengar som finns kvar i en försäkring när en person avlider fördelas mellan sparare som fortfarande lever och som inte har återbetalningsskydd.

Att förlänga arbetslivet med ett år höjer markant pensionen, men de flesta avstår från möjligheten för att kunna gå i pension vid 65 år. Att jobba vidare i ett eller flera år ger en positiv skatteeffekt både på arbete och pension.

– Pensionsmyndigheten, pensionsbolagen och Min Pension upplyser om bruttobelopp men spararna behöver få en bild av sin månadsinkomst efter skatt. Senarelägger man pensionen till det år man fyller 66 får man behålla ytterligare en tusenlapp eller två – varje månad. Här behöver informationen bli bättre så att spararna kan dra rätt slutsatser om de ska fortsätta arbeta eller gå i pension, säger Dan Adolphson.

Privata Affärer