Risk för skattesmäll vid tidigt pensionsuttag

Risk för skattesmäll vid tidigt pensionsuttagFredrik Sandberg /Scanpix

Risk för skattesmäll vid tidigt pensionsuttag

Publicerad 2009-06-15 16:04:15

Pension Genom att ta ut pensionen från staten när du fyller 61 och fortsätta arbeta tills du fyller 65 kan du placera pensionen du får ut i en kapitalförsäkring. Det kan ge bättre avkastning och din fru/man eller dina barn kan ärva pengarna. Men gör en ordentlig kalkyl, för du kan åka på en skattesmäll.

En av Privata Affärers läsare, Catharina Ekermo, funderar på om det lönar sig att ta ut pensionen när hon fyller 61 år och istället placera pensionspengarna i en kapitalförsäkring och fortsätta att arbeta till dess att hon fyller 65 år. Hon har blivit lovad i kalkylerna från försäkringsförmedlaren Svenska Pensionsgruppen att ska få ut över 300 000 kr när hon fyller 65. Pengarna betalas då ut under fem till 15 år.

Att välja en sådan här lösning är enligt Försäkringskassan ett kalkylerande för hur länge du kommer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensionen om du tror att du inte kommer leva så länge och en dålig affär om du lever länge.  

– Du spekulerar kring hur länge du ska leva. Det kan vara lönsamt för den som dör i en hjärtinfarkt när dem är 70, men inte om du lever ett långt liv, säger Kent Larsson, pensionsexpert vid Försäkringskassan.

Men på Svenska pensionsgruppen håller man inte med om den beskrivningen.

– Det kan vara lönsamt för den som dör innan 80 år och inte lönsamt för den som lever längre än 80 år om man under tiden 61 till 80 år inte fått någon ränta alls på sina pengar, säger Christoffer Augustsson på Svenska Pensionsgruppen.

Här har vi listat för- och nackdelarna med att ta ut pensionen och fortsätta arbeta.

Fördelar:

  • Frihet. Du kan spara undan pension och fortsätta arbeta och på så sätt bygga upp ett kapital på 200 000 kr - 400 000 kr som du kan använda när du själv vill.

– Du bestämmer själv hur, vad och när du vill använda pengarna. Du får en klumpsumma när du fyllt 65 som du kan använda när du fortfarande är frisk och aktiv och om du går bort så får din fru eller din man eller dina barn ärva pengarna. Jag tycker valet handlar om du vill ha 250 000 kr kontant när du fyller 65 eller 1600 kr i månaden i lägre pension, säger Christoffer Augustsson på Svenska Pensionsgruppen.

  • Hög pension mellan 65 och 75. Du får höga inkomster under dina första år som pensionär om du placerar pengarna i en försäkringslösning. Försäkringskassan skriver på sin hemsida. ”Att hantera sin pension på detta sätt leder i många fall till att du kommer att ha höga inkomster under dina fem första år som pensionär mellan 65 - 75 år. Från 75 år försvinner i många fall utbetalningen av denna försäkring.”
  • Möjlighet till högre avkastning. Du kan få en högre avkastning på pengarna om du placerar dessa på börsen än om du väntat med att ta ut dem.

– Vi använder inte argumentet att du kan få en fantastisk avkastning på pengarna. I så fall tar du risker och kan förlora en del. Vi tycker att det ska vara ett lugnt, tryggt och säkert sparande där du kan få en moderat avkastning på pengarna. Du kan också ha pengarna på ett sparkonto, säger Christoffer Augustsson

  • Familjen ärver pengarna. Ett vanligt argument för att ta ut pensionen i förtid är att du kan ha ett efterlevandeskydd i en kapitalförsäkring, vilket den statliga pensionen saknar.

– Det är ett starkt argument eftersom det inte finns något efterlevandeskydd i det allmänna pensionssystemet med några få undantag, säger Kent Larsson.

  • Högre bostadsbidrag. Du kan få högre bostadstillägg om du förbrukat det förtida pensionskapitalet och får låg pension och har små övriga ekonomiska tillgångar.

– Garantipensionen reduceras. Men du kan eventuellt få bostadstillägg om du inte har några tillgångar, säger Kent Larsson.

Nackdelar:

  • Lägre pension. Ett förtida uttag minskar storleken på din allmänna pension resten av livet. Inkomstpensionen minskas mellan 15-30 procent om du går i pension vid 61 och ändå fortsätter att arbeta. Tilläggspensionen minskas med 0,5 procent för varje månad man gör tidigt uttag alltså en minskning med 24 procent om man gör uttaget från 61 år.

– Du riskerar att få låg pension, väldigt lite, från 70 års ålder. Och både kapitalförsäkringen och tjänstepensionen har ofta har en utbetalningstid på fem till tio år och när dessa upphört blir pensionen låg. Det blir ett stort tapp, säger Kent Larsson.

Svenska Pensionsgruppen håller inte med om att pensionen blir lägre:

– Att göra ett förtida uttag av inkomst- och tilläggspensionen men att ändå fortsätta jobba innebär snarare att man får någonstans i spannet ca 17-22 procent lägre månatlig allmän ålderspension än om man låter bli. Alltså samma pension men olika månadsbelopp, säger Christoffer Augustsson.

  • Placeringsrisk. Avkastningen på pengarna kan bli lägre om du har otur med dina placeringar i din kapitalförsäkring. Du betalar avkastningsskatt i din kapitalförsäkring även om dina placeringar är på minus. Du kan inte kvitta vinster mot förluster.
  • Risk för hög skatt. Du betalar skatt både på lönen och pensionen och den skattepliktiga inkomsten ökar.   Du har i princip dubbla löner och du kan därför drabbas av mycket oönskade skatteffekter. Om din inkomst kommer över brytpunkten för statlig skatt när du tar ut både lön och pension mellan 61 och 65 och skulle ha sluppit med en vanlig pensionering är det en dålig affär att ta ut pensionen och samtidigt fortsätta arbeta. Det samma gäller om du kommer över den övre gränsen för statlig inkomstskatt – när den ökar från 20 till 25 procent – samt om marginalskatten är lägre vid din riktiga pensionering än den du hade innan.

– Pensionen som betalas ut läggs på arbetsinkomsten och du kan då komma över gränsen för när du ska betala statlig skatt, som ligger på 380 000 kr om året. Om inkomsten överstiger 538 000 kr om året höjs den statliga skatten till 25 procent, säger Kent Larsson.

Svenska Pensionsgruppen håller inte med.

– Många av dem som får betala hög statlig skatt på pensionsuttaget mellan 61-65 år kommer även efter 65 år betala hög statlig skatt på sin pension. För vissa blir förhållandet dessutom det omvända, alltså att man får betala betydligt mindre skatt på pensionen nu jämfört med vad skatten blir på pensionen efter 65 år. Således ingen skatteskillnad, säger Christoffer Augustsson på Svenska Pensionsgruppen.

  • Lägre bidrag. A-kasseersättningen samordnas med pensionen. Bostadstillägg till pensionärer, underhåll till minderåriga barn och änkepension påverkas om du får en högre total inkomst. Även för den som har yrkesskadelivränta kan pensionens storlek påverkas. En arbetsskadelivränta eller sjukersättning inverkar inte på pensionen.

Kräver kontroll över pengarna.

– Vissa personer passar det inte för. De som inte kan hushålla med pengarna och istället bränner dem direkt när de fyllt 65 avråder vi från det här, säger Christoffer Augustsson.

Försäkringskassan skriver på sin hemsida att dess uppfattning är att rådet att ta ut pensionen för att placera den för ett senare uttag i en annan form ”är ett råd som fordrar mycket omfattande analys”.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER

Gör en noggrann kalkyl

För en person som är född 1948 och räknar med att få en pension på 15000 kr före skatt så hamnar pensionen vid förtida uttag från 61 års ålder på 11 500 - 12 000 kr. Du kan ta ut både inkomstpension och premiepension eller var för sig. Du kan ta ut hela eller delar av pensionen.   Pensionspengarna som betalas ut från det allmänna pensionssystemet kan inte tas ut i en klumpsumma utan betalas ut månadsvis från 61 års ålder om man väljer att ta ut dem.

Du betalar en förvaltningsavgift till den bank eller försäkringsbolag som förvaltar pengarna och så får försäkringsförmedlaren provision av dem. Svenska Pensionsgruppen samarbetar med Folksam, som tagit fram en speciell produkt för den här gruppen.

Du bör enligt Försäkringskassan ta reda på hur ett tidigt uttag av pensionen påverkar din privatekonomi i alla år som pensionär. Du bör ta hänsyn till vad den förväntade avkastningen kan bli, negativa skatteeffekter och reducering av andra ersättningar, exempelvis a-kassa. Be att få en noggrann kalkyl från försäkringsrådgivaren där det tas hänsyn till hela din ekonomiska situation.