Pensionsmyndigheten slutar presentera fondbetyg på sajten  Foto: Christine Olsson

Pensionsmyndigheten slutar presentera fondbetyg på sajten

Publicerad 2016-01-14 10:15:00

Premiepensionen Pensionsmyndigheten presenterar inte längre fondbetyg på hemsidan. Betygen upphörde den 31 december i och med att avtalet med fondbetygsleverantören upphörde.

När leverantören av fondbetygen upphörde med sina leveranser för att avtalet med Pensionsmyndigheten upphörde, slutade myndigheten att publicera fondbetyg. När det inte gick att slutföra de nya förhandlingarna med leverantören Wassum har myndigheten fattat beslut att helt upphöra med betygsverksamheten.

– Vi hade mot slutet bara en leverantör, och den täckte väldigt liten del av fondsortimentet. Vi hade tidigare ytterligare en leverantör av fondbetyg som fungerade som komplement. Trots det täckte betygen från båda leverantörerna in mindre än hälften av fonderna, säger enhetschef Mats Öberg på Pensionsmyndighetens fondenhet.

Ambitionen var att under förra året erbjuda en ännu bättre täckning, men det gick myndigheten bet på, eftersom det var svårt att hitta en lämplig leverantör. Det är inte så många som producerar fondbetyg över huvud taget, och att sedan utforma en upphandling enligt de regler som Pensionsmyndigheten måste följa gjorde det ännu svårare, enligt Mats Öberg.

– Det krävs vägledning när fondspararna ska välja mellan 840 fonder. Att hitta rätt utan fondbetyg är som att leta efter en nål i en höstack, kommenterar Privata Affärers fondskribent Sofia Ullerstam.

För spararna återstår bara ett alternativ om Pensionsmyndigheten släpper fondbetygen helt.

– Morningstar är giganten på området. Deras betyg tar hänsyn till fondernas historiska avkastning, risknivå och den totala avgiften, säger Sofia Ullerstam.

Mats Öberg säger dock att Pensionsmyndigheten inte helt har uteslutit fondbetyg för framtiden, men han kan inte säga när de eventuellt kan återinföras.

– Vi vill ha leverantörer som täcker minst två tredjedelar av sortimentet, och att kombinationen av ett par leverantörer kompletterar varandra på olika områden.

Ett ytterligare skäl till att fondbetygen nu är borta från myndighetens hemsida kan vara att besöksstatistiken inte varit positiv.

– I förhållande till dem som byter fonder var det en liten andel som tittade på betygen, säger Mats Öberg.

Pensionsmyndighetens mål är att hitta leverantörer som kan leverera kvalitativa betyg, som enligt Mats Öberg är en ”kombination av utvärdering, historiska data, prestanda och risk i tillsammans med en bedömning av den process och det sätt som förvaltaren jobbar på”.

– Den historiska värdeutvecklingen är ingen garanti för framtiden och det kan därför betraktas som vilseledande marknadsföring, vilket har inskränkt våra möjligheter, säger Mats Öberg.

Av naturliga skäl är det få, om ens någon leverantör, som jobbar på det sättet som Mats Öberg beskriver.

– Fondbetyg är visserligen starkt förenklade, men de ger ändå ett hum om hur fonderna har gått i förhållande till sina konkurrenter, säger Sofia Ullerstam.

Christer Fälldin