Så mycket högre blir pensionen

Pensionerna höjs nästa årFoto: Jupiterimages

Så mycket högre blir pensionen

Publicerad 2008-10-28 15:04:12

Pension Nästa år höjs pensionen. Det blir resultatet av att den allmänna pensionen skrivs upp. Men passa på och njut, redan 2010 kan finanskris och lågkonjunktur börja gröpa ur pensionen igen. Läs här hur du som är pensionär påverkas.

Antalet sysselsatta och hur börsen utvecklas påverkar hur mycket pensionen skrivs upp. Men hur pensionerna förändras släpar efter något. Därför får effekterna av finanskrisen och de ökade varslen effekt på pensionen först 2010.

Nästa år höjs pensionen rekordmycket för de 1,6 miljoner pensionärer som har inkomstpension och tilläggspension (gamla ATP-pensionen). Inkomstindex, som är ett mått på genomsnittsinkomsten i Sverige, skrivs upp med 4,5 procent. Det innebär 538 kr mer i pension i månaden för den som har 12 000 kr i ålderspension.

– Att den inkomstgrundade pensionen skrivs upp är en avspegling av inflationen och reallöneutvecklingen. Om genomsnittsinkomsten ökar så ökar också den pensionsgrundande inkomsten, säger Annika Sundén, verksamhetsomsrådeschef för pensioner på Försäkringskassan.

Höjd garantipension

Garantipensionen, som följer prisbeloppets utveckling, höjs också. För de 780 000 personer som har garantipension höjs pensionen mellan 4,4 och 4,5 procent. Den högsta garantipensionen för den som är ogift och född 1937 eller tidigare blir 7 780 kr i månaden från årsskiftet 2008/2009 (7 453 kr 2008). Pensionen blir alltså 327 kr högre nästa år före skatt för den som har högsta garantipensionen.

Försäkringskassan meddelar också att den högsta inkomst som ger pensionsrätt höjs 2009 från 32 280 kr i månadslön till 34 230 kr i månadslön.

Effekterna av börsnedgången och högre arbetslöshet påverkar uppskrivningarna av pensionen först under 2010. Då kan den så kallade automatiska balanseringen i pensionssystemet slå till. Det innebär att pensionen inte räknas upp lika mycket som den annars skulle ha gjort.

– Uppräkningen av pensionerna följer inkomstutvecklingen så hur mycket pensionerna räknas upp beror på hur det går för samhällsekonomin, säger Annika Sundén.

Så mycket högre blir pensionen 2008, tre exempel:

  • För den som har den högsta garantipensionen (ogift och född 1937 eller tidigare) höjs pensionen med 327 kr nästa år. Den totala pensionen blir 7 780 kr i månaden före skatt.
  • För den som har 10 000 kr i total allmän pension (garantipension och inkomstpension ) höjs pensionen med 444 kr. Den totala pensionen blir 10 444 kr före skatt. Personen har 9540 kr i inkomstpension och 460 kr i garantipension.
  • För den som har 12000 i inkomstpension höjs pensionen med 538 kr. Den totala pensionen blir 12 538 kr före skatt.

RICKARD YDRENÄS, PRIVATA AFFÄRER