Pensionärer tycker att ”livet är bättre nu” Foto: istockphoto

Pensionärer tycker att ”livet är bättre nu”

Publicerad 2018-01-05 06:30:00

Pensioner Talesättet ”det blir bättre med tiden” stämmer, i alla fall om man frågar AMF:s pensionärskunder. Hela 93 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med livet som pensionär.

För många verkar livet ha blivit betydligt bättre sedan de gått i pension – andelen som är mycket nöjda med livet ökar från strax under 30 procent före pensionen till nästan 50 procent bland dem som är pensionärer. Det visar en undersökning bland nästan 17 000 av AMF:s pensionärskunder.

När AMF frågade sina kunder som är pensionärer varför de är nöjda var de främsta skälen att de hinner njuta mer av vardagen, att vardagen är mindre stressig samt att de har god hälsa. Bland dem som inte är nöjda med pensionärslivet är dålig ekonomi eller oro för ekonomin den vanligaste orsaken. För en av tio bottnar missnöjet i en sviktande hälsa.

– En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och i stället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF.

År 2018 blir sannolikt ett bra år för många pensionärer eftersom både den allmänna pensionen och tjänstepensionen höjs för stora grupper.

Ett höjt prisbasbelopp medför att de med låga inkomster får uppräknad garantipension och bostadstillägg.

Fyra av tio tillfrågade pensionärer har koll på att pensionerna generellt ökar i år, medan en av tre tror att pensionen blir oförändrad.

På frågan om pensionen räcker till är bilden splittrad. Drygt en av tre tycker att den räcker men nästan var fjärde svarar att den inte alls gör det. Däremellan finns en stor grupp som svarar att de måste tänka sig för ibland. Kvinnor har lägre pensioner än män och det återspeglas i undersökningen där knappt var tredje kvinna uppger att pensionen inte räcker jämfört med knappt var femte man.

– Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig, säger Dan Adolphson.

Undersökningen skickades per e-post till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt 16 813 personer svarade (varav 60 procent män och 40 procent kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 22 procent.

Privata Affärer