Pengarna som hundratusentals missar Foto: Leif R Jansson /Scanpix

Pengarna som hundratusentals missar

Publicerad 2013-05-21 15:00:00

Pension Omkring 140 000 svenska pensionärer går varje år miste om sammanlagt två miljarder kr som de har rätt till. Så här kollar du om du berörs.

Det handlar om bostadstillägget som du som har låg pension och liten eller ingen förmögenhet kan ha rätt till.

Men cirka 140 000 pensionärer tar inte ut bostadstillägg trots att de har rätt till det. Det visar en granskning från Riksrevisionen som kritiserar regeringen och Pensionsmyndigheten för att inte informera tillräckligt om möjligheterna till bostadstillägg. Många vet helt enkelt inte att de har rätt till bostadstillägg och ansöker därför inte om det.

– Det är allvarligt att 140 000 pensionärer inte bedöms få de stöd de har rätt till. Systemet är krångligt, svårt att förstå och behöver ses över i sin helhet, säger riksrevisor Jan Landahl.  

Sammanlagt handlar det om nästan två miljarder kr per år som inte betalas ut. I genomsnitt motsvarar det 14 000 kronor per person och år.

Låg pension och liten förmögenhet

Något förenklat kan man säga att den som får ut mindre än 13 000 kr efter skatt i månaden och har liten eller ingen förmögenhet alls kan ha rätt till bostadstillägg.

En vanlig missuppfattning är att den som äger sin bostad inte har rätt till bostadstillägg. Men det är fel. Den som har en förmögenhet över 100 000 kr kan också ha rätt till bostadstillägg även om utbetalningen då blir lägre.

– Vår tumregel för ensamstående är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du har lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt i månaden eller 9 000 kronor om du är gift och om du har en låg förmögenhet. Då är det bra att kolla närmare genom att gå in på vår webbplats eller ringa kundservice. Sedan kan du skicka in en ansökan, säger Richard Wirenius på Pensionsmyndigheten.

Genom att gå in på www.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognos.html och svara på några frågor kan du se om du har rätt till bostadstillägg eller inte. Sedan är det bara att skicka in en ansökan.

Tillsvidarebeslut

Tidigare var man tvungen att söka bostadstillägg varje år men denna regel är nu ändrad. Det räcker med en ansökan och beslutet gäller då tillsvidare. Man måste dock anmäla förändringar som kan påverka din rätt till bostadstillägg.

­– Vi har ägnat vår första tid som myndighet åt de som redan haft bostadstillägget, och sedan har vi jobbat med regeländringen för att pensionärerna skulle slippa söka om varje år. Nu när vi fått tillsvidarebesluten på plats och fått bättre ordning på handläggningen så kommer vi att kunna ta oss an mörkertalet, säger Richard Wirenius.

Magnus Gustavsson

Bostadstillägg , Pensionsmyndigheten