Onödigt efterlevandeskydd minskar pensionen Foto: istockphoto

Onödigt efterlevandeskydd minskar pensionen

Publicerad 2018-01-29 11:49:00

Efterlevandeskydd Har du ett efterlevandeskydd i din tjänstepension kan det minska din pension med upp till 6 procent, enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten som samtidigt råder att undersöka om du verkligen behöver teckna skyddet.

Efterlevandeskyddet i tjänstepensionen är svår att överblicka och därför är det svårt att fatta rätt beslut. Enligt rapporten ”Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen” som publicerades i dag konstaterar myndigheten att många betalar för efterlevandeskydd fastän de inte behöver ha det.

Efterlevandeskyddet är en ersättning till dina efterlevande om du dör, men skyddet innebär alltid en kostnad som gör att din egen pension blir lägre än vad den skulle vara utan skydd.

När du tecknar ett efterlevandeskydd bör du därför först undersöka vilka skydd som redan finns i till exempel socialförsäkringen och tjänstegrupplivförsäkringen. Den sistnämnda är en livförsäkring via din anställning. Men det kan även finnas andra ersättningar eller livförsäkringar som betalas ut vid dödsfall.

Enligt rapporten har fyra av tio inom statlig och kommunal sektor ingen förmånstagare för sitt återbetalningsskydd. Något, men inte mycket, bättre är det bland de privatanställda tjänstemännen där tre av tio inte heller har förmånstagare.

Ett av skälen till problemen med efterlevandeskydd som inte behövs är att många tjänstepensionsavtal har efterlevandeskydd som ett förval när det tecknas.

Eftersom tjänstepensionsavtalen dessutom skiljer sig markant mellan olika branscher är det svårt att få en riktig överblick över vilka skydd som finns via olika pensionsavtal.

Varje gång familjesituationen förändras är det därför klokt att se över efterlevandeskyddet, till exempel vid skilsmässa, dödsfall eller att barnen blivit vuxna och börjar försörja sig själva.

Slutligen är det viktigt att känna till att när tjänstepensionen väl börjat betalas ut går det inte längre att välja ett återbetalningsskydd för den. Samt, det självklara, att den som inte har någon förmånstagare självklart inte bör ha ett efterlevandeskydd som minskar pensionen.

Christer Fälldin