Pensionsmyndigheten höjer prognosen för inkomst- och tilläggspensioner för år 2013 till plus 4,5 procent men sänker prognoserna för 2014 och 2015. För 2014 räknar myndigheten nu med ett minus på 0,7 procent. I februariprognosen räknade man med ett plus på 0,8 procent.

Den stora uppräkningen av pensionerna nästa år gör att pensionsskulden ökar vilket i sin tur gör att bromsen slår till igen i systemet. Myndigheten har tidigare påtalat just den effekten och föreslagit ett annat beräkningssätt.