Ny pensionsprognos ger minus 2014

Ny pensionsprognos ger minus 2014

Publicerad 2012-05-03 10:45:00

Pension Pensionsmyndigheten höjer prognosen för inkomst- och tilläggspensioner för år 2013 till plus 4,5 procent men sänker prognoserna för 2014 och 2015. För 2014 räknar myndigheten nu med ett minus på 0,7 procent.

Pensionsmyndigheten höjer prognosen för inkomst- och tilläggspensioner för år 2013 till plus 4,5 procent men sänker prognoserna för 2014 och 2015. För 2014 räknar myndigheten nu med ett minus på 0,7 procent. I februariprognosen räknade man med ett plus på 0,8 procent.

Den stora uppräkningen av pensionerna nästa år gör att pensionsskulden ökar vilket i sin tur gör att bromsen slår till igen i systemet. Myndigheten har tidigare påtalat just den effekten och föreslagit ett annat beräkningssätt.