Nu lanseras vägledning för efterlevande Foto: istockphoto

Nu lanseras vägledning för efterlevande

Publicerad 2016-09-27 11:05:00

Vägledning När en närstående avlider drabbas vi av stor sorg. Ändå måste vi ta ställning till många omedelbara praktiska saker och ta kontakter åt olika håll. Därför lanserar nu flera myndigheter i samverkan efterlevandeguiden.se.

Det är Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan som i ett gemensamt projekt skapat efterlevandeguiden. Den fungerar som en guide till den efterlevande om hur och vad man måste börja göra när någon närstående gått bort.

– Som efterlevande kan det vara svårt att veta vilken myndighet som ansvarar för vad och vem man ska kontakta. Därför gör vi nu ett försök att samla informationen på en och samma webbplats. Fokus ligger på praktiska saker i samband med att någon dör, som information om vad det innebär att förvalta ett dödsbo eller göra en bouppteckning, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

Guiden är kronologisk och hjälper användaren med vad som måste göras omedelbart, och vad som kan vänta till nästa månad – eller nästa år. Här finns också information om dödsboet och arvet och hur dessa och liknande frågor bör hanteras.

Sedan tidigare finns flera andra webbplatser som utvecklas i samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och i förekommande fall företag, till exempel verksamt.se, minpension.se och ersättningskollen.se.

Privata Affärer