Tre underkända livbolag Foto: Istockphoto

Tre underkända livbolag

Publicerad 2014-03-10 15:57:00

Pension I rådgivningsföretaget Söderberg & Partners nya trafikljusrapport får tre livförsäkringsbolag totalbetyget underkänt.

Rådgivningsföretaget rankar livförsäkringsbolagen i en ny analys efter hur väl de lyckas med sin förvaltning och hur detta avspeglas i återbäringen. Analysen tar hänsyn till tre sparhorisonter – fem, tio och 20 år – som resulterar i ett sammanlagt betyg.

Med en kort placeringshoriosont, fem år, får alla godkända betyg. Men när Söderberg & Partners väger samman de tre sparhorisonterna får Handelsbanken, Nordea och SPP rött betyg i trafikljusrapporten. 

Samtidigt får AMF, Folksam, SEB Trygg Liv Gamla och Skandia det högsta gröna betyget. Skandia utses även till Årets livbolag för att ”under året levererat en god avkastning till en konkurrenskraftig garanti”. 

Mellanbetyget gult tilldelas KPA och SEB Trygg Liv Nya. 

Söderberg & Partners konstaterar att 2013 generellt var ett starkt år för branschen med upprepade höjningar av återbäringsräntorna.


Privata Affärer

Söderberg & Partners