Lägre förskottsränta sänker premiepensionen Foto: Magnus Glans / Pensionsmyndigheten

Lägre förskottsränta sänker premiepensionen

Publicerad 2017-11-22 11:43:00

Pension Pensionsmyndigheten sänker den så kallade förskottsräntan för pensionärer som valt fondförsäkring i premiepensionen. Effekten blir lägre premiepension på kort sikt.

När du går i pension kan du välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fonder eller byta till traditionell försäkring. Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever.

För bägge dessa alternativ används en så kallad förskottsränta. Den innebär att du som går i pension får ett förskott på den förväntade avkastning som dina premiepensionspengar förväntas ge i framtiden.

– Förskottsräntans syfte är både att jämna ut pensionen över utbetalningstiden och att dämpa den inkomstförlust som vanligen blir resultatet när du blir pensionär, säger Erland Ekheden, chefaktuarie på Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Förra året sänktes förskottsräntan för den traditionella försäkringen från 3,0 till 1,75 procent. Nu sänks förskottsräntan även för fondförsäkringen till samma nivå. Orsaken är att den förväntade framtida avkastningen beräknas bli lägre.

– Det handlar bland annat om att dagens låga räntor förväntas förbli låga under lång tid framöver vilket gör att prognosen för framtida avkastning skrivs ned. Detta gör att även förskottet på samma förväntade avkastning måste sättas lägre, säger Erland Ekheden.

Lägre pension på kort sikt

Effekten av den sänkta förskottsräntan är som störst för den som nyss blivit pensionär. Detta beror dels på att den som nu blir pensionär har sparat till sin premiepension under en längre tid, men också på att förskottet är större för yngre pensionärer.

Den genomsnittliga utbetalningen från premiepensionen är cirka 530 kr i månaden och där beloppet är högre ju yngre pensionären är. För en nybliven pensionär som är 65 år är den genomsnittliga premiepensionsutbetalningen cirka 1000 kr i månaden.

För den senare innebär den sänkta förskottsräntan cirka 130 kr lägre utbetalning per månad, vilket motsvarar en sänkning med 13 procent. För en 75-årig pensionär är den genomsnittliga premiepensionen lägre, cirka 300 kr i månaden. Här blir utbetalningen istället 30 kr lägre per månad, vilket motsvarar drygt 9 procent.

Lägre förskottsränta ger dock högre pension på sikt.

– Vi har som mål att premiepensionen ska behålla köpkraften, och att den därför bör öka med åtminstone cirka två procent per år. En sänkt förskottsränta ger lägre utbetalningsbelopp nu men leder till en högre ökningstakt framöver, säger Erland Ekheden, chefaktuarie på Pensionsmyndigheten.

Den lägre förskottsräntan gäller för pensioner som nybeviljats från slutet av oktober 2017 och framåt. För den som redan är pensionär påverkas pensionsutbetalningen från och med januari 2018.

Privata Affärer