Kommentar: Premiepensionssystemet blir aldrig mer sig likt

Kommentar: Premiepensionssystemet blir aldrig mer sig likt

Publicerad 2017-12-14 14:16:00

Kommentar Det är inte bara ”skurkarna” som kommer att åka ut ur premiepensionssystemet med de nya och hårdare reglerna. Även några av de populäraste och dessutom riktigt bra fonderna riskerar att kastas ut, konstaterar Privata Affärers Magnus Gustavsson.

I dag presenterades den så länge emotsedda blocköverskridande uppgörelsen om det svenska pensionssystemet. Det kallas redan för den största pensionsreformen sedan 1994 och nog handlar det om omfattande och radikala reformer.

Höjd ålder för när man tidigast får ta ut allmän pension samt rätt att jobba fram till 69 år är två rätt självklara åtgärder för att få svenskarna att arbeta längre. Därmed blir pensionssystemet mer hållbart då mer pengar betalas in längre. I slutändan blir det också högre pension för de som orkar hänga kvar några år extra.

När det gäller premiepensionssystemet så kan förändringarna inte beskrivas på annat sätt än som radikala. Premiepensionssystemet som det ser ut i dag är snart ett minne blott.

På lite längre sikt ska premiepensionsfonderna upphandlas av en särskilt myndighet. Men i ett kortare perspektiv vill Pensionsgruppen att Pensionsmyndighetens 30-punktsprogram ”snarast” ska implementeras. Detta för att få bort ”skurkarna” från premiepensionssystemet som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) uttrycker det.

Än så länge tycks det dock råda en viss förvirring kring om 30-punktsprogrammet ska tas rakt av även när det gäller de bakomliggande detaljerna eller om det blir finjusteringar. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till SR Ekot att man nu ska ”gå vidare” med programmet.

Men oavsett om det justeras något eller inte blir det stora förändringar. Pensionsmyndigheten vill till exempel att det ska krävas minst tre helårs avkastningshistorik för fonderna. Dessutom måste fondbolaget kunna visa upp tre års verksamhetshistorik. Det gör att nystartade fonder inte är välkomna.

Samtidigt ska det krävas att fonderna har minst en halv miljard i förvaltat kapital innan de kan verka på premiepensionstorget.  Man ska heller inte ingå några samarbetsavtal med fonder som så gott som uteslutande riktar sig mot svenska marknaden men är etablerade i utlandet.

Pensionsmyndigheten vill också ha ett krav på att fonderna har maximalt 50 procent av det förvaltade kapitalet i premiepensionssystemet. Fonden måste alltså vara väletablerad på marknaden utanför premiepensionssystemet.

Visst har minister Strandhäll rätt i att ”skurkarna” i premiepensionssystemet försvinner med dessa åtgärder. Med dessa regler hade vi sluppit härvor som Allra eller Falcon Funds.

Problemet är att dessa långtgående förändringar också gör att etablerade kvalitetsfonder inte längre kommer att bli valbara.

I tabellen nedan finns de tio fonder som har flest sparare inom premiepensionssystemet. Här finns bland annat kvalitetsfonder som Didner & Gerge Aktiefond och klassiker som Swedbank Robur Technology.  Flera av dessa populära fonder hamnar över 50-procentsgränsen och skulle därför inte platsa på fondtorget.

Skulle man hårddra det skulle inte heller AP7 Såfan få vara med eftersom den enbart verkar inom premiepensionssystemet. Men för denna statliga fond gäller andra regler.

Med 30-punktsprogrammet blir premiepensionssystemet något helt annat än vad vi har i dag. Oseriösa aktörer portas visserligen från systemet vilket förstås är bra. Men att även kvalitetsfonder riskerar att försvinna är minst sagt olyckligt.

Exakt hur många och vilka fonder som kommer att försvinna är i dagsläget oklart. Men klart är att premiepensionssystemet om några år både på gott och ont kommer att se helt annorlunda ut med betydligt färre fonder och mer fokus på den statliga AP7 Såfan.

Fond Antal PPM-sparare Kapitalandel i PPM
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ 3 666 704 100,0
Swedbank Robur Technology 289 405 74,0
Didner & Gerge Aktiefond 237 088 53,3
AMF Aktiefond Sverige 227 151 72,5
AMF Aktiefond Världen 205 600 50,4
Swedbank Robur Aktiefond Pension 160 546 36,4
Swedbank Robur Transfer 80 128 629 65,0
Swedbank Robur Transfer 70 117 215 56,6
AMF Balansfond 115 920 39,0
Swedbank Robur Medica 115 348 77,1

Källa: Pensionsmyndigheten och Morningstar

Magnus Gustavsson