Här är sommarens nya premiepensionsfonder Foto: Christine Olsson /TT

Här är sommarens nya premiepensionsfonder

Publicerad 2014-08-05 06:09:00

PPM Den heta sommaren har inte stoppat fondbolagen från att lansera fonder inom premiepensionssystemet. Här är sommarens nytillskott på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Sedan början av juni har inte mindre än nio nya fonder tillkommit på Pensionsmyndighetens fondtorg. Flera av dessa inriktar sig på nya tillväxtmarknader.

Ett sådant exempel är FIM Sahara som inriktar sig på placeringar i Afrika och Mellanöstern. Men också FIM Frontier är nu valbar i premiepensionssystemet. Fonden placerar brett på nya tillväxtmarknader runt om i världen.

Den som istället vill ha en riktigt smal tillväxtmarknadsfond kan möjligen vara intresserad av Tundra Vietnam som endast placerar i Vietnam. Fonden är valbar i premiepensionssystemet sedan i slutet av juni.

Men det är inte bara tillväxtmarknadsfonder som tillkommit i premiepensionssystemet under sommaren. Nordea anser uppenbarligen att det är dags för 90-talisterna att börja tänka på sin pension och erbjuder nu Generationsfond 90-tal till unga premiepensionssparare.

OPM har anslutit fonden Listed Private Equity. Som namnet antyder placerar fonden i Private Equity-bolag.

Tellus Fonder erbjuder nu två fonder i premiepensionsystemet. Det handlar om Europafonden Tellus Midas samt Tellus Eqvator som är fond som placerar i mellan 20 och 25 utvalda bolag från vitt skilda branscher och regioner.

Två ränte- och obligationsfonder har också dykt upp under sommaren. Malmöbaserade IKC Fonders räntefond IKC Sunrise samt Spiltan Högräntefond. Den sistnämnda placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag.

Lista: Sommarens nya PPM-fonder

Fondnamn: FIM Sahara
Fondavgift: 1,27 procent

Fondnamn: FIM Frontier
Fondavgift: 0,77 procent

Fondnamn: Tundra Vietnam Fund
Fondavgift: 0,97 procent

Fondnamn: Nordea Generationsfond 90-tal
Fondavgift: 0,24 procent

Fondnamn: OPM Listed Private Equity
Fondavgift: 0,62 procent

Fondnamn:Tellus Midas
Fondavgift:0,79

Fondnamn:Tellus Eqvator
Fondavgift:0,79

Fondnamn: Spiltan Högräntefond
Fondavgift: 0,31 procent

Fondnamn: IKC Sunrise
Fondavgift: 0,26 procent

Magnus Gustavsson